divider
 
 

KTSD Üye Bilgilendirme Toplantısı
18 Aralık 2014, ByOtell Hotel Kozyatağı

KTSD tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen KTSD – Üye Bilgilendirme Toplantısı, 18 Aralık 2014 tarihinde ByOtell Hotel İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıda, bir önceki üye buluşmasından bu yana Derneğimiz tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ile kozmetik, temizlik ve hijyenik kağıt sektörlerindeki güncel gelişmeler hakkında bilgiler verildi. Ayrıca Derneğimizin Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Çalışma Grubu tarafından KKDİK Taslak Yönetmelik hakkında bir bilgilendirme sunumu yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KTSD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, KTSD çalışmalarının akılcı ve ısrarlı tutumuna dikkat çekerek, bu tutumun sürdürüleceğini belirtti. Sektörün sürdürdüğü büyümeye vurgu yapan Sn. Pura, bu noktada KTSD çalışmalarının da yoğunlaşarak devam edeceğinin; KTSD Yürütme Kurullarının çalışmalarının yanı sıra KTSD Hukuk Kurulu’nun da güçlü bir şekilde devreye girmesi gerektiğinin altını çizdi.

Konuşmasında Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (Tİ&TCK) tarafından uygulamaya konulması planlanan Ürün Takip Sistemi (ÜTS) projesine de değinen Sn. Ahmet Pura, ÜTS projesini “sektörün yakın zamanda karşılaşacağı en önemli zorluklardan biri” olarak değerlendirdi.

Toplantıya, KTSD Genel Koordinatörü Sn. Vuranel Okay’ın Derneğin tarihçesi ve KTSD’nin 25. Yıl çalışmaları hakkında bilgi vermesiyle devam edildi. KTSD’nin 25.Yılı için hazırlanan ve sektörlerimize ilişkin bilgilerin yer aldığı videonun gösterimi ardından, KTSD’nin 6 Haziran 2014 tarihinde Sn. Ahmet Pura ev sahipliğinde düzenlenen Basın Buluşması hakkında bilgi verildi. Sn. Okay ayrıca, KTSD’nin “25.Yılının Ardından” Resepsiyonu hakkında da bilgi vererek, 25. Yıla yönelik yapılan ve yapılacak olan faaliyetlere katkı sunan üyelerimize KTSD adına teşekkürlerini sundu ve tüm üyelerimizin katkılarının Dernek için önemini hatırlattı.

KTSD’nin 25.Yılı dolayısıyla yoğunlaşan İletişim Komitesi çalışmaları hakkında Sn. Serli Önlü tarafından bilgi verildi. KTSD’nin 25.Yılına özel olarak tasarlanan internet sitesi ve yeni logosu hakkında bilgiler veren Sn. Önlü, sektörlerimize ilişkin en güncel gelişmelerin yer aldığı KTSD’nin internet sitesinin önemli bir bilgi kaynağı olduğunu vurgulayarak, üyelerimizi internet sitemizi aktif olarak takip etmeye davet etti.

KTSD Kozmetik Ürünler Yürütme Kurulu çalışmaları hakkında Kozmetik Ürünler Yürütme Kurulu Başkanı Nilgün Dayıoğlugil tarafından bilgilendirme yapıldı. Kozmetik mevzuatı ile ilgili olarak Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı ve Ekleri’ne yönelik olarak son durum hakkında değerlendirme yapan Sn. Dayıoğlugil, KTSD görüşlerinin dikkate alındığını gösteren gelişmeler olduğunu kaydetti. Konu ile ilgili olarak Bakanlık ile iletişim halinde olunduğu belirtilerek, ayrıca Cosmetics Europe (CE) ile de karşılıklı bilgi alışverişinin sürdürüldüğünün altı çizildi. Tİ&TCK tarafından hazırlanan Kozmetik mevzuatına ilişkin kılavuzlar hakkında bilgi verildi ve yeni bir kılavuz olması sebebiyle Kozmetik Ürünler Yürütme Kurulu Üyesi Sn. Yonca Akşemşettinoğlu tarafından “Kozmetik Ürünler ile Sınır Teşkil Eden Ürünlere İlişkin Kılavuz” hakkında bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Sn. Nilgün Dayıoğlugil tarafından Kozmetik Ürün ve Hammaddelerin Etkinlik ve Güvenlilik Çalışmaları ile Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik Taslağı ile ilgili olarak sektörün görüşlerini içeren bir yazının hazırlandığı ve konunun takibinin ayrıca TOBB Meclisi’nde de yapıldığı ifade edildi. Ayrıca, ÜTS projesi hakkında bilgi verilerek 10-12 Eylül 2014 tarihleri arasında Tİ&TCK tarafından I. ÜTS Çalıştayı düzenlendiği ve söz konusu Çalıştaya KTSD’nin de Yönetim Kurulu seviyesinde katılım gösterdiği ifade edildi. KTSD tarafından da 19 Kasım 2014 tarihinde ÜTS Bilgilendirme Toplantısı düzenlendiği belirtilerek, konunun mevzuat ve uygulanabilirlik yönleriyle ele alınması için bir çalışma grubu oluşturulduğu bilgisi paylaşıldı. Sunumda ayrıca AB Kozmetik mevzuatı değişikliklerinden, 10-13 Haziran 2014 tarihinde gerçekleşen CE Genel Kurul’una KTSD’den Yönetim Kurulu seviyesinde katılım gösterildiğinden ve Ticari Reklamlar ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmelik Taslağından bahsedilerek Kozmetik Ürünler Yürütme Kurulu’nun diğer çalışmaları hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Temizlik ve Hijyenik Kağıt Ürünleri Yürütme Kurulu Başkanı Melike Özener tarafından Temizlik ve Hijyenik Kağıt Ürünleri Yürütme Kurulu çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Karar vericiler ile kurulan çözüm odaklı ve güvene dayalı ilişkilerin altını çizen Sn. Özener, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ taslakları üzerinde çalışıldığını ifade ederek KTSD önerileri hakkında bilgilendirme yaptı. 7 Mayıs 2014 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile bir araya gelinen bir Sektör Bilgilendirme toplantısı yapıldığı bilgisi verildi. Bildirimler ve Piyasa Gözetim ve Denetim konularında son dönemde sıkıntı yaşanmadığını belirten Sn. Özener, biyosidal ürünler ile ilgili olarak ise “Biyosidal Ürünler İmalat Yerleri Hakkında Taslak Yönetmelik” hakkında bir görüş yazısının KTSD tarafından Bakanlığa iletildiğini belirtti. 12 Haziran 2014 tarihinde gerçekleşen AISE Genel Kurul’una KTSD’den Yönetim Kurulu seviyesinde katılım gösterildiğini ifade eden Sn. Özener, 2015 yılında da uluslararası ölçekte işbirliklerin güçlendirilmesi gerektiğinin önemini vurguladı. Son olarak, 2015 yılının öncelikleri “Bakanlıklar ve uzmanlarla işbirliklerin devamlılığı, AB ile uyumlu bir mevzuatın olması ve bilimin evreselliğinin esas alındığı çalışmalar” olarak değerlendirildi.

Toplantıda son olarak KKDİK Taslak Yönetmeliği Çalışma Grubu adına Sn. Pınar Karabulut tarafından KKDİK Taslak Yönetmelik hakkında bilgilendirmeye ilişkin bir sunum yapıldı. Konu ile ilgili olarak AB ve Türkiye’deki durumun karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesinin de yer aldığı sunumda, Taslak Yönetmelikte ifade edildiği üzere 31 Aralık 2015 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan Yönetmeliğin sektör açısından önemine dikkat çekildi.

Kapanış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, KTSD’nin gerçekleştirdiği faaliyetlerden memnuniyetini dile getirdi ve 2015 yılının sektör açısından yoğun bir yıl olacağını belirterek, Derneğin çalışmalarının önemini vurguladı.

divider

* Etkinliğin tüm fotoğraflarına internet sitemizin Galeri sayfasından ulaşılabilir.