divider
 
 

KTSD Üye Bilgilendirme Toplantısı
19 Ağustos 2015, ByOtell Hotel Kozyatağı

KTSD tarafından 2015 yılının ilk Üye Bilgilendirme Toplantısı 19 Ağustos 2015 tarihinde ByOtell İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıda, 2015 yılının başından bu yana Dernek tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin yanı sıra hijyenik kağıt, kozmetik ve temizlik sektörleri ile ilgili gelişmeler paylaşıldı.

Toplantı KTSD Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Pura’nın açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmasına toplantı salonda bulunan katılımcıların yüzde seksen dördünün kadın olmasına işaret ederek STK’ların önemi ile iş dünyasında ve STK’larda kadınların üstlendikleri görevlerin önemine vurgu yaparak başladı. Sn. Pura, kadınların STK’ları ve onların faaliyetlerini daha çok benimsediğini ve ülkenin kalkınmasının çalışan kadınlar sayesinde gerçekleşeceğine duyduğu inancı belirterek tüm çalışan kadınlara teşekkür etti. Sn. Pura konuşmasına son dönemde gerçekleştirilen Dernek çalışmaları hakkında bilgi vererek devam etti. Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Tıbbi Cihaz Satış ve Tanıtım Yönetmeliği ile ilgili kılavuz çalışmalarından ve ayrıca Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile ilgili olarak kurulan komisyonlardan bahsederek bu komisyonlarda KTSD’nin de temsil edilmesinin önemine değindi.

Derneğin rekabet hukukuna uygunluğa sadık kalarak sadece sektörleri için çalışan bir dernek olduğunu ve geçen zaman içinde sektörleri adına olumlu olacak birçok kazanım elde ettiğini vurgulayarak 25. senesini kutlayan KTSD ile gurur duyduğunu belirtti.

divider * Etkinliğin tüm fotoğraflarına internet sitemizin Galeri sayfasından ulaşılabilir.

Son olarak 17 Şubat 2015 tarihinde gerçekleştirilen 25. Yıl Gala Yemeği ile ilgili bilgi vererek 25. Yıl çalışmaları dolayısıyla destek veren tüm üyelere teşekkür etti ve bundan sonraki süreçte de Derneğin sektörlerin sorunları için çalışmaya devam edeceğine dair duyduğu güveni ifade etti.

Açılış konuşmasının ardından İletişim Komitesi çalışmaları hakkında bilgi veren Sn. Serli Önlü, internet sitesi ile ilgili yenilikleri anlattı. İnternet sitesi ile güncel haberleri sürekli takip ederek duyurular ve e-bültenler aracılığı ile en kısa sürede üyelerimize ulaştırmaya hedeflediklerini belirtti. Daha sonra siteye yeni eklenen ve tüketicileri hijyenik kağıt, kozmetik ve temizlik ürünleri hakkında bilgilendirmek amacıyla Yürütme Kurullarının desteği ile hazırlanan “Bilmeniz Gerekenler” bölümü ile ilgili bilgilendirme yaparak internet sitemizin tüketiciler için önemli bir referans noktası olma yolunda ilerlediğini vurguladı.

Son olarak Derneğin yapısını, faaliyetlerini, karar vericiler ve diğer sektör temsilcisi dernekler ile olan ilişkilerini ve üyelerimize hangi alanlarda destek verildiğini tanıtmak amacıyla hazırlanan KTSD tanıtım afişi hakkında bilgi verildi. Tanıtım afişi ve Sabun ve Deterjan Sanayicileri Derneği tarafından hazırlanan, deterjanın ve deterjan üretiminde faaliyet gösteren önemli firmaların tarihçesinin anlatıldığı Çivit Mavisi Kar Beyazı adlı kitabın toplantıya katılım gösteren üyelere dağıtımı gerçekleştirildi.

Toplantıya Sn. Vuranel Okay’ın Kozmetik Yürütme Kurulu faaliyetleri hakkında yaptığı bilgilendirme ile devam edildi. Sn. Okay, 15 Temmuz 2015 tarihinde yayınlanan Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile birlikte yürürlüğe giren değişiklikleri ve ilgili değişiklikler ile ilgili olarak KTSD’nin görüşlerini detaylı bir şekilde açıkladı. Açıklamaların ardından üyelerin görüş ve soruları alındı. İlgili yönetmelik kapsamındaki koruyucu maddeler ile ilgili uygulamalar konusunda sorun yaşanabileceği öngörülerek konu hakkında bakanlıklarla sürdürülen iletişimin devam edeceği belirtildi.

Temizlik ve Hijyenik Kağıt Ürünleri Yürütme Kurulu Başkanı Sn. Melike Özener tarafından kurulun faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Sn. Özener, deterjan ve kuvvetli asit-baz tebliğlerinin Avrupa Birliği ile uyumlaştırılması amacıyla tek bir mevzuat altında toplanmasının pratik anlamda daha uygun bir düzenleme olduğunu, bu uyumlaştırmanın Piyasa Gözetimi ve Denetimi uygulamaları ile bildirim süreçlerinde yaşanan aksaklıkların da önüne geçilmesinde yardımcı olacağı yönündeki görüşlerini bildirdi.

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Yönetmeliği (SEA) ile değişen sınıflandırma kriterleri ve yeni etiket unsurları ile ilgili, bireysel ve endüstriyel tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla, Temizlik ve Hijyenik Kağıt Ürünleri Yürütme Kurulu ve İletişim Komitesi iş birliği ile bu konuda mevcut olan A.I.S.E kitapçıkları temel alınarak hazırlanan SEA Bilgilendirme Kitapçıkları hakkında bilgi verildi. Kitapçıkların hem Derneğin internet sitesine ekleneceği hem de üyelere dağıtımının gerçekleştirileceği belirtildi.

Son olarak, Sn. Özener, uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliklerinin güçlendirilmesi, mevzuatların AB ile uyumlaştırılması ve bu doğrultuda bakanlıklar ve uzmanlar ile sürdürülen görüşmelerin devamlılığının Temizlik ve Hijyenik Kağıt Ürünleri Yürütme Kurulu’nun öncelikleri arasında olduğunu belirtti. Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması Taslak Yönetmeliği’ne (KKİDK) ise ayrıca değinen Melike Hanım, KKDİK tonaj aralıklı geçiş dönemi ve uygulamanın ötelenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşme planlandığının bilgisini vererek Yönetmelik konusundaki tüm gelişmelerin KTSD tarafından yakından takip edildiğini belirtti.

Sn. Gözde Özkök tarafından Temizlik ve Hijyenik Kağıt Ürünleri Yürütme Kurulu bünyesinde faaliyet gösteren Biyosidal Ürünler Çalışma Grubu çalışmaları hakkında bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Sunumda 2014 yılında yayımlanan Biyosidal Ürün Analiz Laboratuarlarının Çalışma Usul ve Esasları ile ilgili gerçekleştirilen görüş bildirimleri ve ziyaretler sonrasında çıkarılan Yeni Esaslar Kılavuzu ile sektörün sağladığı kazanımlara dikkat çekildi.

Sn. Vuranel Okay tarafından tüm üye firmaları ilgilendiren Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği hakkında bilgilendirme yapıldı. Sn. Okay, Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği kapsamında altı adet komisyon oluşturulduğu, bunlardan Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Reklamları Komisyonu ve Karşılaştırmalı Reklamlar Komisyonu’nda KTSD’nin de yer aldığı bilgisi verildi. Ayrıca, bu yönetmelik ile ilgili ispat külfeti ve testler konularının da KTSD tarafından yakından takip edildiği belirtildi. Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği ile ilgili gerçekleştirilmesi planlanan revizyon hakkında Temizlik ve Hijyenik Kağıt Ürünleri Yürütme Kurulu tarafından belirlenen görüş ve taleplerin Bakanlığa aktarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Toplantının son sunumu Sn. Sibel Tüzün tarafından gerçekleştirildi. Sn. Tüzün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sektör Meclisleri kapsamında yer alan ve KTSD’nin de temsil edildiği Türkiye Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi Meclisi bünyesinde kurulan iki yeni alt komisyon hakkında bilgi verdi. Sn. Tüzün’ün kendisinin başkanlık ettiği ve ilgili sektör üreticilerinin Ar-Ge çalışmalarını geliştirmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan Ar-Ge ve Üniversiteler Alt Komite Başkanlığı ile Sn. Sevgi Salar Gürgen başkanlığındaki KOBİ işletmelerinin uluslararası düzeyde rekabet gücünü artırmasına katkı sağlamak amacıyla kurulan KOBİ Alt Komite Başkanlığı çalışmaları ve gelecek dönem planları hakkında bilgiler verdi.

Katılımın yoğun olduğu toplantı üyelerin soru ve görüşleriyle interaktif bir şekilde gerçekleşti. Kapanış konuşmasında sunum yapan üyelere katkılarından ve tüm katılımcılara katılımlarından dolayı teşekkür edilerek toplantı sonlandırıldı ve ardından öğle yemeğine geçildi.

* Etkinliğin tüm fotoğraflarına internet sitemizin Galeri sayfasından ulaşılabilir.