divider
 
 

Başkan'ın Mesajı

Değerli KTSD Üyeleri,

21. E-bültenimiz ile yeniden sizlerleyiz.

Temiz tutan, güzellik yaratan, fark yaratan sektörlerimizi kucaklayan derneğimiz; sektörlerimizin daha güçlü, daha eşgüdümlü, daha etkin olması için tüm gücüyle çalışıyor. Sektörümüzün sesi olarak, sektörümüzde sürekli bir iletişim sağlıyor.

İletişim, iletilmek istenen bilgi, duygu veya durumun hem gönderici hem de alıcı tarafından anlaşıldığı ortamda bilginin bir göndericiden alıcıya/alıcılara aktarılma sürecidir. İnsanlar kişiler arası iletişimde konuşma, beden dili, sembollerin kullanımı gibi çeşitli yöntemlerle anlaşırlar. İletişim, kitle iletişim araçları kullanılarak çok sayıda kişiyi etkileyecek biçime getirildiğinde "kitle iletişimi" olur. Kitle iletişimi dünyayı değiştirebilecek bir araç, doğru yönetildiğinde sizi en iyi şekilde tanıtacak bir sanattır. Matbaanın icadından sonra yaygınlaşan günlük gazeteler yeniden biçimlenen dünyada sarsıcı etkiler yaratmıştır. Ardından hızla gelişen iletişim teknolojileri önce radyo, ardından televizyon ve nihayetinde hepimizin evini, cebini, gözünü, avucunu saran internet haberciliği ve mobil iletişimi bize sunmuştur. Günümüzde, etrafımızı kuşatan kitle iletişim araçları tarafından sürekli bir bilgi aktarımına maruz kalmaktayız. Bu bilgi çağının gereği olarak bizler de hem sektörümüzü doğru tanıtmak, hem de üyeler arasında etkileşimi kuvvetlendirmek için kitle iletişimini etkin kullanmak durumundayız. Bu doğrultuda çeşitli yerlerde yayımlanan röportajlarımız, her zaman güncel tuttuğumuz internet sitemiz ve birazdan 21. Sayısını okuyacağınız düzenli yayımlanan e-bültenlerimizle kitle iletişimini etkin olarak kullanmaktayız.

Daha ileriye gitmek için gelişkin bir iletişimle daha eşgüdümlü hareket etmemiz gerekmektedir. Sektörümüzün birlik ve beraberliğinin, etkin bir iletişimle her geçen gün daha da artmasını ümit eder, keyifli okumalar dilerim.  

KTSD Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Pura

 
 

AHMET PURA: GÜZELLİKLE, TEMİZLİKLE BÜYÜMEYE DEVAM

Derneğimizin 12. Olağan Genel Kurulu 10 Mart 2016 tarihinde Park Bosphorus Hotel Gümüşsuyu-Taksim/İstanbul’da yapıldı. Sektörümüzü bir araya getiren genel kurul toplantısında Sn. Ahmet Pura yeniden KTSD başkanı seçilirken, yeni yönetim kurulu ve denetleme kurulu üye seçimleri de gerçekleşti. Sn. Ahmet Pura, Genel Kurul toplantısında tüm sektörü kucaklayan söylemlerde bulundu. Kendisini yeniden KTSD başkanı seçen üyelere teşekkürlerini sunarken yeni yönetim kuruluna da 3 yıllık görev süresi boyunca başarılar diledi. Sn. Ahmet Pura genel kurulda yaptığı konuşmada “Bu sektör temiz tutuyor, güzellik yaratıyor. Ancak 5.000 civarında üreticisi, ihracatçısı ve ithalatçısı olan sektörlerimizin daha güçlü, daha etik, daha güvenilir olması için büyük sayıda oyuncunun kenetlenmesi gerekir. Sektördeki binlerce üretici, ithalatçı ve büyük sayıda oyuncunun kenetlenmesinin, ekonomiye ve ihracata büyük katkısı olacaktır” diyerek, AB uyum çalışmalarının önemini vurguladı.

Sektörümüzün sesi olan derneğimizin bu büyük buluşması medyada büyük yankı uyandırdı. Genel Kurulumuz gerek yazılı gerekse elektronik basında birçok mecrada haber yapıldı.

Yazılı basın yansımalarının görselleri için buraya tıklayabilir,

Ayrıca 2016 Genel Kurul yansımalarına özel KTSD Medya Takip Özeti'ni buradan indirebilirsiniz.  

 
 

TÜRKİYE PARİS İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ANLAŞMASINI İMZALADI

Kaynakların sürdürülebilirliğini sağlamak, insan kaynaklı çevresel kirliliklerin iklim üzerinde tehlikeli etkilerini ve atmosferdeki sera gazı oranlarını düşürerek küresel ısınmanın önüne geçmek, böylelikle gelecek nesillere daha sağlıklı ve yaşanabilir çevre bırakmak amacıyla oluşturulan Paris İklim Değişikliği Anlaşması’na Türkiye Cumhuriyeti adına Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı da imza attı.

İmzanın ardından Türkiye’nin bu konuda hayata geçireceği önlemlere ilişkin bir konuşma yapan Bakan Sarı, Türkiye olarak elimizi taşın altına koyduk. Dünyayı iklim değişikliğinden kaynaklanacak olan tehlikeye karşı korumak için 175 ülkeyle birlikte hareket edeceğiz” dedi.

Paris İklim Değişikliği Anlaşması gereğince sanayi üretimlerinde karbondioksit salınımıyla ilgili yeni düzenlemelerin yapılması bekleniyor.

Detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.  

 
 

KİMYA SEKTÖRÜ İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI VE YATIRIM TEŞVİKLERİNİ GÖRÜŞTÜ

KTSD'nin de üyesi olduğu TOBB Türkiye Kimya Sanayi Sektör Meclisi, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Karakuş, Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tarık Sönmez ve beraberindeki bürokratların da katılımıyla toplandı. İhracatta devlet destekleri ve yatırım teşvikleri konusu görüşüldü.

Bülent Karakuş konuşmasında, “Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları listesinde çok sayıda kimya sanayi ve alt dallarının üreticisi de vardır. Dolayısıyla Türkiye ekonomisine önemli katkılar yapan bu sektörün uzun zamandır çözülmeyi bekleyen sorunları olduğunu da biliyoruz. Yatırım olanaklarının yetersiz oluşu, hammadde ithalat artışını mecbur kılan dış ticaret politikaları, yüksek enerji ve finansman maliyetleri ve kurlardaki aşırı oynaklık, sektörün rekabet gücünü eritiyor” dedi. Yatırım ortamındaki aksaklıkların kâr marjlarını ve kapasite kullanım oranlarını düşürdüğü belirtildi.

Toplantının detayları için buraya tıklayabilirsiniz.  

 
 

MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: 15 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete’de, 29654 sayı numarasıyla yayımlanan “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yazısına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kozmetik Ürünler Veya Hammaddeleri İle Yapılan Perkütan Absorpsiyon / Penetrasyon Testlerine İlişkin Kılavuz: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)’nun resmi internet sayfasında "Kozmetik Ürünler veya Hammaddeleri ile Yapılan Perkütan Absorpsiyon/Penetrasyon Testlerine İlişkin Kılavuz” yayımlandığı duyuruldu. Kılavuz, piyasaya kozmetik ürün arz eden üreticileri ve kozmetik ürünlere ilişkin test hizmeti sunan müesseseleri ilgilendiriyor. Kılavuza ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kozmetik Ürünlerde Ürün Bileşenlerinin Listelenmesine İlişkin Kılavuz: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)’nun yayımladığı kılavuza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kozmetik Ürünlerin Etiketlenmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Hakkında Kılavuz: TİTCK tarafından “Kozmetik Ürünlerin Etiketlenmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Hakkında Kılavuz” yayımlandı. Kılavuz etiketlenme esaslarıyla ilgili detaylı bilgi veriyor. Kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.

Kozmetik Ürünlerin veya Ham Maddelerinin İnsan Cilt Uyumluluğunun Değerlendirilmesi Hakkında Kılavuz: TİTCK resmi sayfasında yayımlanan duyuruyla “Kozmetik Ürünlerin veya Ham Maddelerinin İnsan Cilt Uyumluluğunun Değerlendirilmesi Hakkında Kılavuz” yayımlandı. Duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

Kozmetik Ürünlerin Depolanmasında, Nakliyesinde, Satışa Ve Hizmete Sunulduğu Ortamlarda Dikkat Edilmesi Gerekenler Hakkında Kılavuz: TİTCK tarafından yayımlanan söz konusu kılavuzda “Bu Kılavuz, kozmetik ürünlerin depolanma, nakliye, satış yerleri, hizmete sunulduğu ortamlar için hazırlanmıştır.” Denildi. Kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.

Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği (Diş Fırçaları): 3 Mayıs 2016 tarihli Resmi Gazete’de, diş fırçalarını da kapsayan “Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği” yayımlandı. Tebliğe ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.  

 
 

AVRUPA KOMİSYONU: AVRUPA BİRLİĞİ, SAÇ BOYASINDA DÜNYANIN EN GÜVENİLİR PAZARI

Saç boyaları Avrupa Birliği piyasasında en önde gelen kozmetik ürünlerden biri. Yapılan araştırmalara göre AB üyesi ülke vatandaşları arasında saç boyası kullanımı kadınlarda %60 erkeklerde %10 civarında. AB mevzuatı gereğince AB pazarındaki tüm saç boyaları belirli koşulları sağlamak ve kozmetik yönetmeliğine uygun boya maddeleri kullanmak zorunda. Ayrıca yine AB mevzuatı gereğince alerjik reaksiyona sebep olabilecek bazı maddelerin kullanımında, etiketlerde tüketiciler için güvenlik uyarılarının konulması da gerekiyor.

Bu bağlamda Avrupa Komisyonu tarafından AB pazarının saç boyasında en güvenli Pazar olduğu belirtilmiş ve AB’nin bu pozisyonun korunması için gerekli tedbirlerin uygulanmasına devam edileceği açıklanmıştır.

Avrupa Komisyonu’nun raporuna buradan ulaşabilirsiniz.  

 
 

KTSD SEA ÖZET BİLGİLENDİRME SUNUMU YAYIMLANDI

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik ile birlikte değişen sınıflandırma kriterleri ve etiket unsurlarının deterjan ve temizlik ürünlerine yansıması ile ilgili bireysel ve endüstriyel kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla Derneğimiz tarafından daha önceden 2 adet bilgilendirme kitapçığı hazırlanarak yayımlanmıştı.

Yönetmeliğin sektörümüzü ilgilendiren yönlerinin daha pratik ve kolay anlaşılır olarak aktarılması için KTSD SEA Yönetmeliği Çalışma Grubu tarafından "SEA Özet Bilgilendirme Sunumu" hazırlandı ve sitemize yüklendi.

Sunma ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.  

 
 

BEAUTY EXPO 2016 TAŞKENT, ÖZBEKİSTAN

2 milyonluk nüfusuyla Orta Asya’nın en büyük kenti olan Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te gerçekleştirilen “BeautyExpo Uzbekistan” bu yıl 26-28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Orta Asya pazarında etkinliğini arttırmak isteyen sektör üyelerinin ilgisini çekebilecek etkinlikte: Yüz, vücut ve saç bakım ürünleri; hijyen ürünleri; makyaj ürünleri, parfümeri, hammadde ve paketleme alanlarında ürünler tanıtılacak.

Detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.  

 
 

COSMETICS EUROPE HAFTASI YAKLAŞIYOR

Cosmetics Europe’un her yıl düzenlediği “Cosmetics Europe Week”: “Kişisel Bakım ve Değişen Dünya” temasıyla 13 – 17 Haziran tarihinde “The Hotel” Bürüksel/Belçika’da gerçekleşecek. Kişisel bakım ürünlerinin günümüz değişen dünyasındaki yeri ne olacak? Kozmetik sektöründeki gelişmeler ve mevcut stratejik konular neler? Avrupa kozmetik sektörü bu etkinlikte bir araya gelecek.

Kayıtların Şubat ayıyla birlikte açıldığı etkinlikle ilgili detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.  

 
 

KADINA DAİR HER ŞEY

Günümüz ve Geleceğin Dünya’sında Kadının; duruşu, bakış açısı, fikri, dokunuşu yansıtmak amacıyla ''Kadın’a Dair Her Şey'' fuarı 1-4 Eylül 2016 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Fuar, kadının tüketimine yönelik çalışma yapan, tasarımlarında kadın beğenisine, hitap eden saygın kurumların; 4 gün boyunca, ziyaretçiler ile bir arada olmasını sağlayacak. Uluslararası alanda, bir çok Sivil Toplum Kuruluşu ve Proje ile entegre içerik olan fuarda 4 gün boyunca “Kuruma Özel” etkinlik yapabilme imkânı da olacak.

Fuar hakkında daha detaylı bilgiye buradan ulaşılabilir.  

 
 

EDANA VE BHC 2016 FILTREX INDIA

14 – 15 Eylül tarihlerinde Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de “Filtrex India” etkinliği düzenlenecek. Söz konusu etkinlik dünya çapında birçok kuruluşu bir araya getirecek. Hijyenik kağıt sektörlerinin Avrupa’daki iletişim ağı olan ve hijyenik kağıt ürünleri sektörlerinin tüketicilere daha iyi hizmet sunabilmesi amacıyla sektörün sürdürülebilir gelişimi için çalışan EDANA da bu etkinliğin destekçileri arasında.

Dünya genelinde filtreler ve dokunmamış filtre kalite bilgileri ve vaka çalışmaları ile ilgili bilgilendirmelerin olacağı etkinliğe dair detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.  

 
 

BEAUTY AZERBAIJAN 2016

Sektörel ihracatımızda önemli bir ülke olan Azerbaycan’ın kozmetikte lider etkinliği “Beuty Azerbaijan” bu yıl 19-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Etkinlik, kozmetik sanayicileri ve kozmetik ürün dağıtıcılarının yanı sıra parfüm ve kozmetik kullanıcılarını bir araya getiriyor. Azeri pazarına girmek ve yerel uzmanlar ve tüketiciler hakkında bilgi edinmek isteyen yatırımcılar için faydalı olacak bu uluslararası sergiye, her yıl dünyanın dört bir yanından endüstri profesyonelleri katılıyor.

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.