divider
 
 

Başkan'ın Mesajı

Sevgili Dostlar,

23’üncüsü yayınlanan e-bültenimiz ile sizlerleyiz.

KTSD olarak, her geçen gün sektörün gerek birbiriyle, gerekse dış paydaşlarla olan bağını daha da kuvvetlendirmeye devam ediyoruz. 2016 yılının sonlarına yaklaşırken, kozmetik ve temizlik ürünleri sektörlerinin güçlü sesi olan derneğimiz, uluslararası kurum ve kuruluşlarla olan diyalog ve işbirliği anlayışını daha da ileri taşımayı hedeflemektedir.

Ürünleriyle dünya kalitesine ulaşmış olan sektörlerimizin yasal platformda küresel standartlara tam uyumlaştırılmasını desteklemek KTSD’nin öncelikleri arasındadır. Bu bağlamda derneğimiz, mevzuat uyumlaştırmaları için sektörün Avrupa Birliğindeki temsilcileriyle sıkı bir koordinasyon halindedir. Devletlerarası ilişkiler artık giderek “klasik diplomasi” yerine “kamu diplomasisi” ile yapılmaktadır. Kamu diplomasisi: ülkelerin stratejik hedeflerini gerçekleştirmek adına yabancı ülkelerin kamuoyunu da yönlendirmeye çalışması girişimidir. Sivil toplum örgütleri de günümüz dünyasında kamuoyunun biçimlenmesinde oldukça etkilidir. Bu yüzden kamuoyunu doğru yönlendirmek çok önemlidir ve sektörlerimizin kamuoyunda prestijini arttırması, uluslararası kurum ve kuruluşlarla güçlü ilişkiler kurmasını gerektirmektedir. KTSD kıymetli sektörlerimizin temsilcisi olarak yetkin ve etkisi her geçen gün daha da artan bir sivil toplum örgütü olmaktan mutluluk duymaktadır. KTSD; karar vericilerle işbirliği içinde çalışan ve ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilir kalkınma planına odaklanan eylemleri gerçekleştirmek hedefindedir. Bu hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı giderek artan bir şevk ve heyecanla sürdürmeye devam edeceğiz…

Bu sayımızda da, sektörümüze dair gelişmeler ve haberler, çeşitli kongre ve etkinlikler hakkında bilgiler ile mevzuattaki değişiklikleri içeren haberlerimizi bulabilirsiniz.

Bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle, saygı ve selamlarımla…  

KTSD Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Pura

 
 

MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (Tİ&TCK) tarafından “Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” yayınlandı.

Taslak, mevzuat uyumlaştırma çalışmalarına devam ederek, “Ek III - Aşağıdaki Sınırlamalar Dışında Kozmetik Ürünlerin İçermemesi Gereken Maddeler Listesi”, “Ek VI - Kozmetik Ürünlerde Kullanılmasına İzin Verilen UV Filtrelerin Listesi”, “Ek V Kozmetik Ürünlerde Kullanılmasına İzin Verilen Koruyucuların Listesi” ‘nde AB mevzuatındaki değişikliklere paralel olan eklemelerde bulunmaktadır. Taslak ayrıca, Kurum’a yapılacak elektronik başvurularda e-imza kullanımı ile ilgili değişikliği de içeriyor.

Derneğimiz, üyelerimizden taslak yönetmelik ile ilgili görüşlerini almış ve gelen tüm görüşleri derleyerek Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na iletmiştir.

“Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı”na buradan ulaşabilirsiniz.

Kozmetik Yönetmeliğine ilişkin kılavuz güncellemeleri ve yeni kılavuzlar da Tİ&TCK tarafından yayımlanmaya devam ediyor.

En son yayınlanan kılavuzlar:

- “Kozmetik Ürün Kullananlar ve Satışını Yapanlar İçin Bilgilendirme Kılavuzu Sürüm 1.0”,

- “Kozmetik Ürünlerin İddialarına İlişkin Kılavuz Sürüm 3.0”,

- “Kozmetik Ürünler ile Sınır Teşkil Eden Ürünlere İlişkin Kılavuz Sürüm 2.0”

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayınlanan kozmetik ürünler ile ilgili tüm kılavuzlara internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

“Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 22 Eylül 2016 tarih ve 29835 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik değişikliği genel olarak; satış yapılan yerlere ilişkin ek bir düzenlemeyi, satış personelinin bulunmadığı veya işten ayrıldığında yapılması gerekenlere ilişkin yeni düzenlemeyi kapsıyor.

“Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” metnine buradan ulaşabilirsiniz.

27 Eylül 2016 tarih ve 29840 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile kredi kartı ile gerçekleştirilecek kozmetik ürün alımlarında taksit uygulanamayacak.

Yönetmeliğin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Sektörümüze dair mevzuat güncellemelerinden haberdar olmak için www.ktsd.org.tr adresini takip etmeye devam edebilirsiniz.  

 
 

KTSD, TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMUNUN DÜZENLEDİĞİ TIBBİ CİHAZ SEKTÖR TOPLANTISINA KATILDI

Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayicileri Derneği, 27 Eylül Salı günü Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda düzenlenen Tıbbi Cihaz Sektör Toplantısına katılım sağladı. Toplantı genel olarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılan Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) faaliyetleri hakkında ve denetim faaliyetlerinde daha etkin olabilmek için planlanan aksiyonlar hakkında bilgilendirme olarak yürütüldü.

Toplantıda, 22 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile ilgili kısa bir açıklama yapıldı.

Tıbbi cihazlar için ÜTS (Ürün Takip Sistemi)’nin 2016 yılı sonuna kadar faaliyete geçeceği ve TİTUBB (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası) sisteminin geçmişe dair kanıt olması için açık kalacağı ama bu sistemin artık kullanılmayacağı bildirildi. Ruhsatı olmayan satış yerlerinde tıbbi cihaz satışına izin verilmeyeceği belirtildi. Tıbbi cihaz sektörünün artık gelen değişikliklere uyum sağladığını ve daha hızlı adapte olmaya başladıklarını da vurgulandı.  

 
 

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU TARAFINDAN ÜRÜN DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı tarafından, tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlere ilişkin 2016 yılının ikinci çeyreğinde (Nisan-Mayıs-Haziran) gerçekleştirilen denetimlerde, piyasaya arz edilmiş, teknik düzenlemeye aykırı ve güvensiz ürünler tespit edilmiş ve bu ürünlere ilişkin idari yaptırımlar uygulanmıştır.

Kurumun internet sayfasında yayınlanan, gerçekleştirilen denetim faaliyetlerine ilişkin verilere göre; denetlenen 170 kozmetik ürününden 107’si teknik düzenlemelere aykırı, 21’i güvensiz ürün olarak bulunmuştur. Denetlenen 497 tıbbi cihazdan ise 396’sı uygunsuz, 23’ü güvensiz ürün olarak bulunmuştur.

"Tıbbi Cihaz 2016 Yılı İkinci Çeyrek Denetim Verileri” raporunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

“Kozmetik Ürünlere İlişkin 2016 Yılı İkinci Çeyrek Denetim Verileri” raporunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Bizler de KTSD olarak, doğru ve etkin denetimleri her zaman desteklemekte ve "Piyasa Gözetimi ve Denetimi" kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları yakından takip etmekteyiz.  

 
 

TOBB TÜRKİYE KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SANAYİ MECLİSİ TOPLANTISI YAPILDI

TOBB Türkiye Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi Meclisi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kozmetik ve temizlik ürünleri sektöründe yaşanan güncel sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

Toplantıya katılan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, TOBB Yönetim Kurulu olarak, sektör meclislerinde görüşülen konular ile yakından ilgilendiklerini, burada geliştirilen çözüm önerilerini takip ettiklerini belirtti. Günay, sektörün güncel konularını dinlemek ve takip etmek üzere toplantıya katıldığını ifade etti.

Toplantıya katılan sektör temsilcileri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı mevzuat uyumlaştırmaları ve güncel planları, denetim uygulamaları, ihracat sertifikaları, 2023 yılı sektörel hedefler, Ürün Takip Sistemi ve Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası gibi konuları ele aldı. Toplantıda sektör raporu hazırlanmasına yönelik de bir karar alındı.

Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda TOBB Türkiye Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi Meclis Başkanlığını da yürüten Ahmet Pura toplantıda yaptığı konuşmada, meclis olarak sorun ve çözüm önerilerini sürekli güncel tuttuklarını bildirdi. İhracat sertifikaları konusunda, ilgili makamlar ile iletişime geçmeye çalıştıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını dile getiren Pura, Türkiye’de piyasaya sunulmadan ihraç edilecek kozmetik ürünlere ilişkin Serbest Satış Sertifikası alamadıklarını, bu konunun da sektörün ihracatı önünde büyük bir engel teşkil ettiğini anlattı. Pura, Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası çalışmalarına başladıklarını ve kendilerine gelen önerilerin değerlendirileceğini sözlerine ekledi.

 

 
 

ELETRONİK TİCARETTE GÜVEN DAMGASI GELİYOR

“Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ Taslağı” 22.09.2016 tarihi itibarıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı internet sayfasında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının, dernek ve federasyonların görüşüne açıldı. .

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre; ülkemizde internet kullanıcılarının çevrimiçi alışveriş yapmalarının önündeki başlıca engellerden olan güvenlik, gizlilik ve hizmet kalitesi konularında yaşanan endişelerin giderilmesi, güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarının yükseltilmesi ve e-ticaretin geliştirilmesi amacıyla güven damgası sistemi kurulacak. Tebliğde yer verilen güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını yerine getirerek sisteme dâhil olmak isteyen e-ticaret sitelerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilen güven damgası sağlayıcılar (GDS) tarafından güven damgası tahsis edilecek.

Güven damgasını internet sitesinde gören tüketici, e-ticaret sitesinin belirli güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını yerine getirdiğini, güvenilir bir otorite tarafından denetlendiğini bilecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Tebliğ taslağına ve duyurunun içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.  

 
 

7/24 DAİMA ONLINE VE HİÇBİR ŞEYİ KAÇIRMADIĞINDAN EMİN OLMAK

Alman Kozmetik, Temizlik Ürünleri, Parfümeri ve Deterjan Derneği (IKW) tarafından Eylül ayında gençler için internet ulaşılabilirliği ile ilgili yapılan araştırma, gençlerin WhatsApp, Instagram, Facebook gibi internet sitelerine erişimleri olmadıklarında kaybolmuş hissettiklerini, 7/24 ulaşabilir olmanın onlar için zorunluluk olduğunu açıklıyor. Sosyal medyada olup bitenlerin asla gerisinde kalmamak neden onlar için bu kadar önemli?

Sosyal medyayı bu denli yoğun kullanan gençlerin dış görünüşlerine ilham bulmak için sosyal medya kanallarına bakmaları hiç de şaşırtıcı değil. Çalışmada görüşülen genç kızların %51’i için örnek kişiler ve bloglar, makyaj malzemeleri ve kozmetiklerin doğru kullanımı ile ilgili değerli ipuçları sunuyor: Eğer bir kişi, örnek olan kişileri takip eder ve bir ünlünün saç şeklini tercih ederse, o kişinin kötü görünmesi mümkün değildir. Mükemmel bir estetik görünüm, gençlere çok şey ifade ediyor ve onları güvende hissettiriyor.

Instagram'da özenle sahnelenen fotoğraflar memnuniyetle kopyalanıyor, YouTuberlar ve bloggerlardan alınan stil ipuçları, yalnızca esinlenmenin önemli kaynakları değil, ayrıca iş iyi görünümlü olmaya geldiğinde güvenceli bir sigorta hizmeti gibi servis sunuyor.

Dergi reklamları ve TV tanıtımları, gençler için hala bir önem taşıyor: Kızlar ve erkeklerin %29’u genellikle TV ve yazılı reklamların kısmen gerçek dışı olduğunu düşünüyor. Bununla birlikte, %32’si için reklamlar, ürünlerin etkinliği hakkında bilgi ve yönlendirme sağlamaya devam ediyor.

Araştırma ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.  

 
 

KTSD YÜRÜTME KURULLARIMIZIN ÇALIŞMALARI

Kozmetik Yürütme Kurulu (KYK) çalışmaları yoğun olarak Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından yayınlanan ve sektörümüzün ilişkili olduğu mevzuat değişiklikleri ve kılavuz değerlendirilmeleriyle devam etmektedir. KYK toplantılarında ÜTS ile ilgili yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri görüşülmektedir. Kozmetik mevzuatın AB mevzuatı ile uyumlaştırılması çalışmalarında Bakanlık ile yakın ilişki sürdürülmektedir.

Temizlik ve Hijyenik Kâğıt Ürünleri Yürütme Kurulu (THKYK) mevzuat, bildirim ve denetleme konularında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (G&TB) ve biyosidal ürünlere ilişkin konularda Türk Halk Sağlığı Kurumu (THSK) ile işbirliğine odaklı bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir.  

 
 

III. ULUSLARARASI TEMİZLİK & KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ VE ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

Etkinlik, “ III. Uluslararası Temizlik & Kişisel Bakım Ürünleri ve Üretim Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi” adıyla 3-5 Kasım 2016 tarihleri arasında, İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası (KMO), Ege Bölge Şubesi koordinatörlüğünde gerçekleştirilecektir.

Bu yıl düzenlenen etkinlikte, insan ve toplum sağlığı, çevre duyarlılığı ve sürdürülebilir yaşam ilkeleri gözetilerek, temizlik ve kişisel bakım ürünleri ve teknolojilerinin, sektörün tüm tarafları ile tartışılması ve geleceğe yönelik yol haritasının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayicileri Derneği (KTSD) olarak, “Fikirden rafa ürünün yasal yolculuğu” konu başlığı ile sempozyumda yer alacağımızı bilgilerinize sunar ve ayrıntılar için internet sitemizi ve bültenlerimizi takip etmenizi rica ederiz.

Sempozyum ile ilgili geniş bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.  

 
 

CLEANING PRODUCTS US 2016

Cleaning Products US - Temizlik Ürünleri ABD Konferansı’nın, bu yıl 9 – 11 Kasım 2016 tarihlerinde Amerika’nın başkenti Washington’da düzenlenmesi planlanmaktadır. Sektörde yaşanan en güncel gelişmeler ve sektörde yaşanabilen zorluklar hakkında kapsamlı bir bilgi sunmayı amaçlayan konferansa sektörden birçok farklı isimin katılacağı belirtildi.

Konferansta temizlik ürünleri kategorisi için dokunmamış ürünler ve ıslak mendillerdeki son gelişmeler, renkler ve boyalardaki trenler ile temizlik sektörü ve inovasyon gibi konular görüşülecek...

Konferans hakkında daha detaylı bilgiye buradan ulaşılabilir.  

 
 

7. ULUSLARARASI KİMYA SANAYİ GRUP FUARI” TURKCHEM CHEM SHOW EURASIA

“7. Uluslararası Kimya Sanayi Grup Fuarı” Turkchem Chem Show Eurasia, 10-12 Kasım 2016 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek.

Fuar; özel ve spesifik kimyasallar, genel kimyasallar, petrokimya ve kimyasal ara ürünlerin sergileneceği “Kimyasallar Bölümü”; laboratuar, teknoloji, test-ölçüm cihazları, yardımcı ve sarf malzemelerinin sergileneceği “Laboratuar Bölümü”; proses-otomasyon endüstrisi, paketleme, geri dönüşüm, lojistik, iş güvenliği ve çevre teknolojilerinin sergileneceği “Teknoloji Bölümü” ve ilaç, gıda, kozmetik, kişisel ve ev bakım ürünleri bileşenleri, hammaddeleri ve teknolojilerinin sergileneceği “Life Sciences Ingredients” özel bölümünden oluşacak.

Detaylı bilgiye buradan ulaşılabilirsiniz.  

 
 

LIFE SCIENCES INGREDIENTS 2016

Life Sciences Ingredients 2016, yaşama dair tüm bileşenleri kapsayarak İlaç, Gıda, Kozmetik, Kişisel ve Ev Bakım Ürünleri Bileşenleri, Hammaddeleri ve Teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren firmaları bir araya toplayarak 10-12 Kasım 2016 tarihlerinde, İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.  

 
 

A.I.S.E. CLEANING & HYGIENE FORUM 2016

Uluslararası paydaşlarımızdan A.I.S.E.’nin ilk kez düzenleyeceği "Cleaning and Hygiene Forum” (Temizlik ve Hijyen Forumu), 30 Kasım 2016 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilecek. Forum’da, AB kimyasallar mevzuatının etkinliği, tutarlılığı, uygunluğu ayrıca yenilikçi çözümler ve regülasyon engelleri de konuşmacılar ve dinleyiciler ile ele alınacak.

Detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.