divider
 
 

ÖNSÖZ

Değerli KTSD Üyeleri,

Sektörümüzün gelişimini, dinamizmini yansıtan ve Derneğimizin faaliyetlerini siz üyelerimize aktarmak için hazırladığımız bu yılın üçüncü e – bülteninde sizlerle buluşuyoruz.

Mevzuat ve diğer düzenlemelere yönelik hazırladığımız haber içeriklerinde, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından en son yayınlanan “Kozmetik Yönetmeliği Değişiklik Taslağı” hakkında bilgilere, artık kayıtları kozmetik ürünler gibi Ürün Takip Sistemi (ÜTS) üzerinden yapılacak olan tıbbi cihazlara yönelik yeni düzenlemelere, biyosidal ürünler konusunda Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan duyurulara ulaşabilirsiniz.

Bültenimiz içerisinde, uzun zamandır yayınlanması beklenen ve 23/06/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olan “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK Yönetmeliği)” üzerine geniş ve detaylı bir habere sizler için yer verdik.

Bu yıl Haziran ayında paydaşlarımızdan Cosmetics Europe’un düzenlediği, Yönetim Kurulu seviyesinde katılım sağladığımız “Cosmetics Europe Week” etkinliğine dair haberimizi ve bu etkinlikte sonuçları açıklanan Cosmetics Europe tarafından yapılmış olan “Consumer Insights 2017” çalışmasının ayrıntılarını bu sayımızda bulabilirsiniz.

Bu içeriklerin yanı sıra geçen üç aylık dönemde Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanı Sn. Hüseyin İlter ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kozmetik Dairesi Başkanı Sn. Evren Alğın Yapar ile sektörümüzü ilgilendiren konuları görüşmek üzere bir araya geldik. Bu dönemde yurtdışı paydaşlarımızdan A.I.S.E. ‘yi Brüksel’de bulunan merkez ofislerinde ziyaret etme fırsatı bulduk ve işbirliğimizin güçlenmesi adına adımlar attık.

Ulusal ve uluslararası gelişmeler, çeşitli kongre, fuar, konferans ve etkinlikler hakkında detaylı bilgilerin de yer aldığı bültenimizin faydalı olmasını temenni eder, sağlıklı ve huzurlu günler dilerim.  

KTSD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Nilgün Dayıoğlugil

 
 

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK MEVZUATI UYUMLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, kozmetik mevzuatını AB Kozmetik Regülasyonu ile uyumlaştırma çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, Avrupa Komisyonu’nun 1223/2009 sayılı Kozmetik Tüzüğü’nü tadil eden 2016/314, 2016/621, 2016/622, 2016/1120, 2016/1121, 2016/1143, 2016/1198, 2017/237 ve 2017/238 sayılı Komisyon düzenlemelerine uyum amacıyla T.C. Resmi Gazete 23.05.2005 tarih ve 25823 sayılı Kozmetik Yönetmeliği Ek III, Ek IV, Ek V ve Ek VI’ da değişiklik yapmak üzere hazırlanan “Kozmetik Yönetmeliği Değişiklik Taslağı”, 7 Haziran 2017 tarihinde Kurum tarafından internet sitesinde yayınlanmıştır.

Taslakta ayrıca, Kozmetik Yönetmeliği’nin 14. maddesinde yer alan “Bildirim” ve 15. maddesinde yer alan “Ulusal Zehir Danışma Merkezine Bilgi Verilmesi” hususlarında da yapılacak olan değişiklikler yer almaktadır. Taslak, derneğimiz Kozmetik Yürütme Kurulu üyeleri başta olmak üzere tüm üyelerimizin görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve derlenen görüşler Kurum’a iletilmiştir.

“Kozmetik Yönetmeliği Değişiklik Taslağı” metnine buradan ulaşabilirsiniz.

“Kozmetik Yönetmeliği Değişiklik Taslağı”nın yayınlanmasının ardından Kurum tarafından Avrupa Komisyonu’nun 1223/2009 sayılı Kozmetik Tüzüğü’nü tadil eden 2017/1224 sayılı Komisyon düzenlemesine uyum amacıyla Kozmetik Yönetmeliği Ek V’de değişiklik yapılacağına dair bir duyuru yayınlanmıştır.

İlgili duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

Sektörümüze dair mevzuat güncellemelerinden haberdar olmak için www.ktsd.org.tr adresini takip etmeye devam edebilirsiniz.  

 
 

ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ (ÜTS) TIBBİ CİHAZLARIN KAYDINA AÇILDI

Başta halk sağlığının korunması ve güvenli ürüne erişim ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında yurtiçi piyasaya arz edilen yerli ve ithal tıbbi cihazların kaydını takibini ve denetimini yapmak üzere 07/01/2014 tarihinde çalışmalarına başlanılan ürün takip sisteminin geliştirilmesi sürecinde çalışmaların sonuna gelindi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılan duyuruya göre Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki ürünler ile bunların üretimini, ithalatını, dağıtım ve satışını yapan firma ve kurumların kayıt işlemlerinin internet üzerinden yapıldığı bir sistem olan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) sistemi 04/06/2017 tarihi itibariyle veri girişlerine kapatıldı.

12/06/2017 tarihi itibariyle ise Ürün Takip Sistemi (ÜTS)’ ne veri girişi yapılabilmek için kayıt işlemlerine yönelik başvurular alınmaya başlandı. Üretici ve ithalatçı firmalar MERSİS/VEDOP, ÇKYS ve TİTUBB numaraları üzerinden firma aktivasyonlarını yapabilecekler. ÜTS’ de kayıtlı olmayan firmalar (üretici, ithalatçı, eczane, optisyenlik müessesesi vb.) ve belgeler için kılavuz doğrultusunda firma ve belge kayıt başvurusu yapabilecekler.

TİTUBB sisteminde kayıtlı konumdaki ürünler, üretici ve ithalatçıları tarafından değerlendirilmek üzere ÜTS’ ye taslak konumunda aktarıldı. Üretici ve ithalatçı firmalar ÜTS’ deki taslak konumda aktarılan ürünlerini ve yeni ürün başvurularını kılavuz doğrultusunda ürün kayıt başvurusu altında yapabileceklerdir. Serbest satış sertifika başvuruları da artık yalnızca ÜTS üzerinden kılavuz doğrultusunda yapabilecek.

İlgili tüm detaylı bilgilendirme ve kılavuzlara “uts.saglik.gov.tr” adresinden ulaşılabilir.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayınlanan duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

Ürün Takip Sistemi (ÜTS)’nin üretici, ithalatçı firmalar ve diğer ilgili paydaşlarca etkin ve etkili kullanılmasına yönelik olarak bilgilendirmeleri içeren; firma kayıt işlemleri, belge ve ürün kayıt başvurusu, tıbbi cihazların etiketleri, tıbbi cihaz sistemi ve işlem paketlerinin ÜTS kayıtları ve ısmarlama üretilen tıbbi cihazların ÜTS kayıtları hakkında Kurum tarafından yayınlanan duyuruların metinlerine buradan ulaşabilirsiniz.  

 
 

BİYOSİDAL ÜRÜNLERE TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU’NDAN YENİ DÜZENLEMELER

Biyosidal ürünlerin ruhsatlandırılması işlemlerini yürüten Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından 21 Haziran 2017 tarihinde aktif maddelere ilişkin bir duyuru yayınlanmıştır.

İlgili duyuruya göre, biyosidal ürünlerin ruhsatlandırılması sırasında ürün içeriğindeki aktif madde ya da maddelere ilişkin Kurum tarafından çeşitli bilgiler talep edilmekte olduğu, bu bilgilerin bir kısmının firmalarca literatürden derlendiği ancak, farklı üreticilerden temin edilen aktif maddeler arasında çeşitli farklılıklar olabildiği ve bu farklılıkların ürünün değerlendirilmesi ve ruhsatlandırılması ile ilgili iş ve işlemlerde farklı sonuçlara ulaşılmasına sebep olabileceği belirtilmiştir. Bu nedenle 1 Ocak 2019 tarihi itibarı ile aktif maddeler özelinde başlangıç maddeleri, proses ve tedarikçi gibi bilgilerin ışığında, düzenlenecek bilgi ve belgelerin değerlendirmede dikkate alınması ve söz konusu tarihe kadar firmaların gerekli planlama ve hazırlıklarını yapmaları için bilgilendirilmeleri hususlarına yönelik bir Makam Oluru yayınlanmıştır.

İlgili Makam Oluru’na ulaşmak için buraya tıklayınız.

5 Temmuz 2017 tarihi itibariyle değişen ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı web sitesinde duyurulan Biyosidal Ürün Takip Sistemi (BUTS) web erişim adresleri aşağıdaki gibidir:

Kurum merkez ve taşra teşkilatı için; https://buts.saglik.gov.tr

Firmalar için; https://biyosidal.saglik.gov.tr

Biyosidal ürün uygulama için; https://butsuygulama.saglik.gov.tr

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu internet sitesinde 21 Temmuz 2017 tarihinde yayınlanmış olan İzinli Biyosidal Ürünler listesine buradan ulaşabilirsiniz.  

 
 

KİMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDİRİLMESİ, İZNİ VE KISITLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Uzun süredir yayınlanması beklenen Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK Yönetmeliği) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanarak 23/06/2017 tarihli ve 30105 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik, kimyasalların insan sağlığı veya çevreyi olabilecek olumsuz etkilerinden korumanın bu kimyasalların imalatçıları, ithalatçıları, piyasaya arz eden veya kullananların sorumluluğunda olduğu ilkesine dayanmaktadır.

Yönetmelik kapsamında getirilen yükümlülüklerin en önemlisi kimyasalların kayıt ettirilmesidir. 31/12/2023 tarihinden önce yıllık 1 ton ve üzerinde imal edilen veya kendi halinde veya karışım içerisinde veya eşya içerisinde ithal edilen maddelerin, en geç 31/12/2023 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasal Kayıt Sistemi üzerinden kayıtlarının yapılması gerekiyor.

Kayıt süreci 31/12/2020 tarihine kadar ön – MBDF süreci olarak devam edecek, bu süreçte maddelerin imalatçıları ve ithalatçıları Çevre Bilgi Sistemi içerisindeki “Kimyasal Kayıt Sistemi” üzerinden “Madde Bilgi Değişim Forumu”na maddelerine ilişkin bilgilerini girerek, ortak kayıt dosyası oluşturmak amacıyla aynı maddeyi imal ya da ithal eden diğer firmalarla konsorsiyumlar oluşturacaklardır. Bu dönemin ardından tonaj ne olursa olsun kayıt süreci 31/12/2023 tarihinde tamamlanacak.

Kayıt hükümleri imalatçıların ve ithalatçıların imal veya ithal ettikleri maddelere ilişkin veriler oluşturmalarını; bu maddelere ilişkin riskleri değerlendirmek için bu verileri kullanmalarını ve uygun risk yönetim önlemleri geliştirip tavsiye etmelerini gerektirmektedir.

KKDİK Yönetmeliği ile gelen yeni uygulamalardan biri de 10 ton ve üzerinde imal veya ithal edilen maddeler için Güvenlik Bilgi Formlarına (GBF) ilave olarak, Kimyasal Güvenlik Raporu (KGR) hazırlanması olacak. AB REACH Tüzüğü’nden farklı olarak KKDİK gereği, Kimyasal Güvenlik Raporu Ek-18’de nitelikleri belirtilen Kimyasal Değerlendirme Uzmanları tarafından hazırlanacak. Bu uygulamanın Avrupa’daki REACH uygulamasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle getirildiği belirtiliyor.

KKDİK Yönetmeliği ile toplam 60 madde ve madde grubuna yasaklama ve kısıtlama getirilmiş olup, uygulamaya aşamalı olarak geçilecektir. Bazı maddeler Ek-17’de belirlenen geçiş süreleri sonunda yürürlüğe girerken, özel tarih belirlenmeyenler Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmaya başlanacak.

KKDİK Yönetmeliğiyle beraber başlanacak olan diğer bir yeni uygulama da, riskleri kontrol altına alınamayan ve yasaklama ve kısıtlama getirilmemiş maddeler için ise kayıtların tamamlanmasıyla birlikte 2024 yılından itibaren izin sürecine geçilmesi olacak. Bu maddeler Yönetmeliğin Ek -14’üne alındığı takdirde izne tabi olacak. Ek-14’e eklenmeye aday maddeler Bakanlıkça belirlenecek ve liste Bakanlık internet sitesinde yayımlanacak.

Yönetmelik kapsamında alınacak ücretler hakkında, her yıl döner sermaye işletmesi için belirlenip Bakanlığın internet sayfasında yayımlanan birim fiyat listesi uygulanacak. 1-10 ton arası maddeler için kayıt bedeli alınmayacak. Ücretler tonaj bandına ve kaydın ortak ya da bireysel olarak yapılmasına bağlı olarak değişecek.

KKDİK Yönetmeliği’nin yayımlanmasıyla, “Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik” 23 Haziran 2017 tarihinde yürürlükten kalkmıştır. “Zararlı Madde ve Karışımların Kısıtlanması ve Yasaklanması Hakkında Yönetmelik” 23 Aralık 2017 tarihinde, “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik” 31 Aralık 2023 tarihinde yürürlükten kalkacaktır.

İlgili taraflar, bu yönetmelikle ilgili sorularını Bakanlığa Kimyasallar Yardım Masasının https://kimyasallar.csb.gov.tr adresinde yer alan Soru Formu aracılığıyla iletebilirler. Yardım Masasında ayrıca, yönetmeliğe ilişkin rehber dokümanlar ve Yönetmelik ile bazı eklerinin İngilizcesi de yer almaktadır.  

 
 

ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUNLA DÜZENLENMİŞ OLAN İDARİ PARA CEZALARI DEĞİŞTİ

Ekonomi Bakanlığının, "4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2017/13)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, 21 Temmuz 2017 tarih ve 30130 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 12 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitleri için 1 Temmuz 2017 – 31 Aralık 2017 döneminde geçerli olmak üzere yeni değerler belirlendi.

Piyasaya arz edilecek yeni ürünlerin, kullanılmış olmakla birlikte değişiklik yapılarak piyasaya tekrar arz edilmesi hedeflenen ürünlerin ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkelerden ithal edilen eski ve kullanılmış ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere uygun olmaması durumunda uygulanacak idari para cezasının alt limiti 3.671 liradan 4.000 liraya, üst limiti ise 9.186 liradan 50.000 liraya çıkartıldı.

Üretici, piyasaya teknik düzenlemelere uygun olarak güvenli ürünleri arz etmediği takdirde üreticiye uygulanacak idari para cezalarında alt limit 18.377 liradan 19.000 liraya, üst limit 45.952 liradan 250.000 liraya yükseltildi.

Üretici, ürünün öngörülen kullanım süresi içinde, yeterli uyarı olmaksızın fark edilemeyecek nitelikteki riskleri hakkında tüketicilere gerekli bilgiyi sağlamak, özelliklerini belirtecek şekilde ürünü işaretlemek; gerektiğinde piyasaya arz edilmiş ürünlerden numuneler alarak test etmek, şikâyetleri soruşturmak ve yapılan denetim sonuçlarından dağıtıcıları haberdar etmek, riskleri önlemek amacı ile ürünlerin toplatılması ve bertarafı da dahil olmak üzere gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Değişiklik Tebliği ile bu hükme aykırı hareket edenlere yönelik idari para cezalarının üst limiti de 9.186 liradan 75.000 liraya çıkartıldı.

Üretici, ilgili teknik düzenlemede belirtilen tüm belgeleri; bu belgeler kapsamındaki son ürünün yurt içinde üretiliyor ise üretildiği, ithal ise ithal edildiği tarihten itibaren ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre, bu sürenin belirtilmemesi halinde yetkili kuruluşça belirlenecek süre boyunca muhafaza etmek ve istenilmesi halinde yetkili kuruluşlara ibraz etmekle ilgili yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde uygulanacak idari para cezaların üst limiti 9.186 liradan 25.000 liraya artırıldı.

Dağıtıcı, sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, güvenli olmadığını bildiği ürünleri piyasaya arz ettiği; faaliyetleri çerçevesinde, ürünlerin taşıdığı riskler ve bu risklerden korunmak için alınması gereken önlemler hakkında ilgililere bilgi vermediği durumlar söz konusu olduğunda dağıtıcılara uygulanacak para cezası daha önce 4.590 lira iken değişiklik ile bu cezanın üst limiti 40.000 liraya yükseltildi.

Ürünlere yönelik uygunluk işaretinin veya uygunluk değerlendirme işlemleri sonucunda verilen belgelerin tahrif veya taklit edilmesi, usulüne uygun olmadan kullanılmasının tespiti halinde sorumlularına verilecek cezaların üst limiti 22.973 liradan 75.000 liraya çıkartıldı.

Resim Gazete’de yayınmalanan “4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması Ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2017/13)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2017/28)” metnine buradan ulaşabilirsiniz.  

 
 

'KOZMETİKLER ÖNEMLİ Mİ?' – COMETICS EUROPE, “CONSUMER INSIGHTS 2017” RAPORUNU YAYINLADI

Paydaşlarımızdan Avrupa sektör temsilcisi Cosmetics Europe, 13-16 Haziran'da Brüksel'de gerçekleşen Cosmetics Europe Week 2017 etkinliği vesilesiyle, Avrupa'da 4000'den fazla tüketicinin günlük yaşamlarında kozmetik ve kişisel bakım ürünlerini nasıl algıladıkları ve kullandıkları üzerine gerçekleştirilen “Consumer Insights” çalışmasının bulgularını açıkladı.

Avrupa çapında yürütülen her yaştan tüketicinin yaptığı ankette, çoğunluk hergün kozmetik ve kişisel bakım ürünleri kullandıklarını belirttiler.

Araştırmaya göre tüketicilerin % 71'i kozmetik ürünleri günlük hayatlarında önemli veya çok önemli gördüklerini söylediler. Tüketicilerin %72’si ise kozmetik ve kişisel bakım arasında güçlü bir bağ kurdu ve yaşam kalitesini yükselttiğini belirtti. Bu tüketiciler sağlık ve kişisel hijyen konularını yaşam kalitelerinin en önemli kriteleri olarak sıraladılar. Hatta bu kritlerlerin finansal istikrarın ve karlı bir işin üstünde olarak belirttiler.

Araştırma, kozmetik ürünlerinin ve kişisel bakım ürünlerinin benlik saygısını geliştirmede ve sosyal etkileşimi artırmada önemli bir rol oynadığına dair daha geniş güncel araştırmaları da desteklemektedir. Tüketicilerin % 80'i kozmetik ve kişisel bakım ürünlerini kendine güveni arttırmada önemli veya çok önemli olarak tanımlamıştır.

Avrupa’da tüketici algımaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için “Consumer Insights 2017” raporunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.  

 
 

A.I.S.E. 'SIVI DETERJAN KAPSÜLLERİ ÜRÜN YÖNETİMİ PROGRAMI'NI YENİDEN BAŞLATTI

Paydaşlarımızdan Avrupa Sabun ve Deterjan Üreticileri Birliği (A.I.S.E.), deterjan ürünleri ve sıvı çamaşır deterjanı kapsüllerinin daha güvenli kullanım alışkanlıklarına yönlendirilmesinde tüketici eğitimine devam etmek, daha gelişmiş çocuk engelleme kapakları üretmek ve reklam kurallarının yönetilmesi üzerine üyelerinin gönüllü katılımını içeren “Sıvı Deterjan Kapsülleri Ürün Yönetim Programı”nı yeniden başlattı.

12 Haziran 2017 tarihinde başlayan program ile gönüllü olarak katılım gösteren A.I.S.E. üyelerinin, sıvı çamaşır deterjanı kapsüllerinin beş yaşın altındaki çocuklarda kazaya maruziyet veya zehirlenme sayısını azaltmaya yönelik uygulamayı planladığı önlemler şunlar:

• Geliştirilmiş çocuk kapakları üretimi: CLP regülâsyonunun ATP’si ile sıvı çamaşır deterjanı kapsülleri için getirilen yükümlülüklerin daha ötesine geçmek ve daha sıkı ve nicel olarak teyit edilmiş çocuk engelleyici özelliklere sahip dış ambalaj geliştirmek ve uygulamak,

• Reklamcılık kuralları: Öncelikli olarak 5 yaşın altındaki çocukları hedef alan medyada (televizyon ve diğerleri) sıvı çamaşır deterjanı kapsülleri reklamlarını vermemek, bu yaş grubundaki çocuklara yönelik promosyonları yapmamak,

• Tüketici eğitimi: A.I.S.E. ve AB Komisyonu tarafından yapılan son araştırmalar, sıvı çamaşır deterjanı kapsüllerine kolay ulaşmanın çocukların kaza sonucu maruz kalma ile ilişkili en sık bildirilen durum olmaya devam ettiğini göstermektedir. Bu nedenle kapsüllerin güvenli olarak saklanması ve kullanılmasında tüketici eğitimine yönelik "Keep Caps From Kids" kampanyası başlatılmıştır. Kampanya ile ilgili detaylara www.keepcapsfromkids.eu adresinden ulaşılabilir.

A.I.S.E. tarafından başlatılan programın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.  

 
 

KTSD, COSMETICS EUROPE WEEK 2017 ETKİNLİĞİNE KATILIM GÖSTERDİ

Derneğimiz 90’lı yıllardan bu yana Avrupa’daki sektör temsilcilerinden olan Cosmetics Europe ile güçlü bir iletişim halindedir. Cosmetics Europe ve KTSD tarafından düzenlenen birçok etkinlikte sektör temsilcileri bir araya gelmektedir.

Bu yılın Haziran ayında Cosmetics Europe tarafından Brüksel’de gerçekleştirilen “Cosmetics Europe Week 2017” etkinliğine Derneğimizden Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Kozmetik Yürütme Kurulu Başkanı Sn. Nilgün Dayıoğlugil, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Temizlik Ürünleri ve Hijyenik Kâğıt Ürünleri Yürütme Kurulu Başkanı Sn. Melike Özener, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fügen Soykut ve Genel Koordinatör Sn. Vuranel Okay katılım göstermiştir.

Her yıl düzenlenen etkinliğin bu yılki teması “More than meets the eye: the benefits of cosmetics and personal care” olarak seçilmiştir. Derneğimiz etkinlik kapsamında düzenlenen Uluslar arası Dernekler Birliği (IAC) toplantısında, Türkiye’de kozmetik sektöründe yaşanan gelişmeleri diğer ülke temsilcilerine yaptığı sunum ile aktarmış ve diğer temsilcilerden büyük ilgi görmüştür.

Etkinlik fotoğraflarına internet sitemizin Galeri sayfasından ulaşabilirsiniz.  

 
 

KTSD INTERNET SİTESİ TÜKETİCİLERİ BİLGİLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR

Tüketicilerin bilinçlendirilerek sağlıklı, güvenilir ve kaliteli ürünlere ulaşmasına yardımcı olmak sektörel bir sivil toplum kuruluşu olan KTSD’nin amaçları ve görevleri arasında yer almaktadır. Bu bakış açısıyla KTSD’nin internet sitesine eklenen “Bilmeniz Gerekenler” sayfası ile tüketicilerin kozmetik, temizlik ve hijyenik kağıt ürünleri hakkında genel bilgiler edinebilmeleri amaçlanmaktadır.

Tüketiciler ayrıca bu sayfa aracılığı ile ürünler hakkında sıkça sorulan soruların cevaplarını bulabilmekte ve ilgili bu bilgileri bilgisayarlarına indirebilmektedir.

Son dönemde medyada çıkan haberlere yönelik Kozmetik Yürütme Kurulu üyelerimiz tarafından hazırlanan “Diş macunu tüplerinin ucunda yer alan renkli kısım ne anlama geliyor?”sorusunun cevabı, kozmetik ürünlerde kullanılan koruyucu maddelere dair bilgilendirmeyi ve daha fazlasını öğrenmek için www.ktsd.org.tr adresinde bulunan “Bilmeniz Gerekenler” menüsünü ve alt başlıklarını ziyaret edebilirsiniz.  

 
 

ECHA BIOCIDES STAKEHOLDERS' DAY 2017

ECHA tarafından bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Biyosit Paydaş Günü, 26 ve 27 Eylül 2017 tarihlerinde Helsinki'de gerçekleşecek.

Etkinlik, Biyosidal Ürünler Regülasyonu ile mevcut araçlar ve destekler hakkında en yeni bilgileri verecek; şirketler, Üye Devletler, ECHA ve Avrupa Komisyonu'ndan gelen deneyimler üzerine odaklanacak.

Ayrıca katılımcılar, ECHA uzmanları ile bire bir görüşme yapabilecek ve biyosit IT araçları (IUCLID, R4BP 3 ve SPC Editör) hakkında eğitim alabilecekler. Etkinliğe katılım ücretsizdir.

26 Eylül'de internet üzerinden de konferans canlı yayınla izlenebilecek. Bağlantı, etkinlik gününde ECHA'nın ana sayfasında bulunabilir.

Daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.  

 
 

COSMETICS EUROPE SCIENCE CONFERENCE 2017

Paydaşlarımızdan Cosmetics Europe tarafından düzenlenen “Cosmetics Europe Bilim Konferansı 2017”, 26 – 27 Ekim 2017 tarihlerinde The Bloom Hotel, Brüksel’de gerçekleştirilecek.

Teması, “Cutting edge safety science: paving the way to the future” olarak belirlenen konferans, kozmetik ürünlerine yeni yaklaşımlar ve bileşenlerin güvenlik değerlendirmesi ile ilgilenen bilim insanları ve düzenleyiciler arasındaki diyalogu kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Konferans hakkında daha detaylı bilgiye buradan ulaşılabilir.  

 
 

NATURAL & ORGANIC COSMETICS CONFERENCE 2017

“Doğal ve Organik Kozmetik Konferansı”nın onuncusu, bu yıl 26 – 27 Ekim 2017 tarihlerinde Berlin, Almanya’da gerçekleştirilecek.

Konferansa uluslararası pazar, iletişim ve medya uzmanları ile marka uzmanlarının katılması bekleniyor. Bu yıl tartışılacak konular ise şöyle: Doğal ve organik kozmetik, analog ve dijital dünya arasındaki boşluğu nasıl köprüleyebilir?, Asya'da doğal ve organik kozmetikler, Artırılmış Gerçeklik - kozmetik endüstrisinde dijital teknoloji, Tüketicileri hangi ürün özellikleri ikna ederler - etkinlik veya duygusal ilgi / paketleme / marka yaratma?

Daha detaylı bilgiye buradan ulaşılabilir.  

 
 

1. ULUSLARARASI KATILIMLI KOZMETİK KONGRESİ

Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği (KÜAD) tarafından, 1. Uluslararası Katılımlı Kozmetik Kongresi 26 – 28 Ekim 2017 tarihleri arasında Trendy Lara Hotel Antalya’da düzenlenecek.

Kongrenin teması, “Kozmetik Sektöründe Yükselen Akımlar ve Yenilikler” şeklindedir ve oturum konuları; kozmetotekstil, bitkisel kozmetik, kirlenme karşıtı kozmetikler, yenilikçilik ve kozmetikte nanoteknoloji olarak belirlenmiştir.

Detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.  

 
 

COSMETICS BEAUTY HAIR 2017

“Cometics Beauty Hair” fuarı, 28 Eylül – 1 Ekim 2017 tarihleri arasında Romexpo Exhibition Centre, Romanya’da gerçekleştirilecek.

Fuarda güzellik ekipmanları ve ürünleri, vücut bakım ürünleri ve kuaförlük ekipmanları kategorileri yer alacak. Fuarda, kozmetik ürün, ekipman ve mobilya, vücut bakımı ve kuaförlük ekipmanları üretici, imalatçı, ithalatçı ve dağıtıcıları sezonun trenleri ve önümüzdeki yıl için beklentilerini sunacaklar.

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.  

 
 

COSMETORIUM 2017

İspanya Kozmetik Kimyagerleri Derneği tarafından düzenlenen COSMETORIUM (Congress and Cosmetics Perfumery), bu yıl 3 – 4 Ekim 2017 tarihlerinde İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenecek.

Kozmetik ürünlerin tüm yönleri ile ilgili tasarım, geliştirme ve üretim alanlarındaki herkesin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılacak olan etkinlik, kozmetik pazarında neyin mevcut olduğunu görmek, önemli konuları tartışmak ve yeni yaklaşımlar için etkili bir fırsat olacaktır.

Detaylı bilgi için buraya göz atabilirsiniz.  

 
 

IFSCC CONFERENCE 2017

24. Uluslar arası Kozmetik Kimyagerleri Federasyonu Konferansı (IFSCC 2017), 23 – 25 Ekim 2017 tarihleri arasında Güney Kore’nin Seul şehrinde gerçekleştirilecek.

Konferansın teması, "Kozmetik Bilim: Güzellik, Yakınsama ve Yaratıcılık" olarak seçilmiş ve oryantal gelenek ve kozmetoloji uyumu ile bilim ve doğanın yakınsamasının tartışılması planlanmaktadır.

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.