Header
 
HaberGörsel

HaberGörsel

HaberGörsel

HaberGörsel

 
KTSD Üye Bilgilendirme Toplantısı
20 Kasım 2013, Taksim Elite World Hotel

20 Kasım 2013 tarihinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen KTSD Üye Bilgilendirme Toplantısı'nda Taksim Elite World Hotel’de bir araya gelen üyelerimiz,  bir önceki üye buluşmasından bu yana Derneğimiz tarafından gerçekleştirilen çeşitli çalışmalarla ilgili bilgi almanın ve temizlik ve kozmetik sektörlerindeki son gelişmeleri değerlendirmenin yanı sıra konusunda uzman iki konuşmacının interaktif sunumlarıyla nanoteknolojinin kozmetikteki uygulama alanları, riskleri, regülasyonları ile kozmetik ve temizlik ürünleri açısından AB REACH Tüzüğü hakkında bilgi edindi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KTSD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, temizlik ve kozmetik sektörlerinin Türkiye ekonomisine kayda değer katkısı olduğunu söyleyerek, sektörün büyüklüğü ve ihracat kapasitesi ile ilgili bilgi verdi.

Konuşmasında daha sonra kamu ilişkilerinde son üç yılın deneyimlerinden bahseden Ahmet Pura, önümüzdeki günlerde KTSD’nin kamu ilişkilerine pro-aktif ve esnek stratejilerle devam edeceğini dile getirdi. Ahmet Pura, KTSD yürütme kurullarının son derece etkin çalıştığının altını çizerek, kurul çalışmalarının daha da ileriye götürülebilmesi için daha fazla kaynak yaratılması yönünde çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Pura, KTSD’nin 2014’te 25. Yılını kutlayacağını söyleyerek, bunun önemli bir geleneğin ve vizyonun göstergesi olduğunu kaydetti.

Ahmet Pura’dan sonra Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji hocalarından Prof. Dr. Ali Esat Karakaya, katılımcılara nanometaryellerin kozmetik sektöründeki uygulamaları, olası riskleri, regülasyonlar ve konu hakkındaki risk algısı üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

Ürünlerin bileşimindeki kimyasallarla ilgili olarak toplumun risk algısının medyanın da etkisiyle arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Ali Esat Karakaya, uzman olmayan kişilerin yorumlarının da bu duruma etkisinin büyük olduğunu dile getirdi. Karakaya, daha sonra tüm ürünlerin regülasyonlarla düzenlendiğini ve bu durumun “kabul edilebilir risk” kavramını beraberinde getirdiğini, bu kavramın tartışılmasından ziyade asıl gerçek risklerin neler olduğunun üzerinde durulması gerektiğini belirtti. Karakaya ayrıca, nanomateryaller ve bunların kozmetik ürünlerle ilişkisinin yakın gelecekte daha fazla tartışılacağını, dolayısıyla bu konuda bilgilenmenin ve toplumu bilgilendirmenin önemli olacağını vurguladı.

Son olarak, nanoteknoloji ve nanomateryaller konusunda AB’nin bir rehberinin olduğunu, ancak henüz veri çalışmalarının yeterli olmadığını aktaran Ali Esat Karakaya, 23-26 Nisan 2013 tarihlerinde Antalya’da, bu alanın önde gelen uzmanlarının da katılımıyla konunun tüm boyutlarıyla tartışılacağı 7. NanoTox 2014 Kongresi hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Ali Esat Karakaya’nın ardından kürsüye çıkan İMMİB REACH Yardım Masası’ndan Çevre Mühendisi Mutlu Demirkan, kozmetik ve temizlik ürünleri açısından REACH Tüzüğünü irdeledi. 2007 yılında yürürlüğe giren AB tüzüğünün temel olarak, AB, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn topraklarındaki ürünlerde kullanılan hammaddelerin güvenliği konusunda sorumluluğu sanayiciye yüklediğini dile getiren Demirkan, katılımcılara bu ülkelere hammadde sağlayan üreticilerin tüzük gereği hangi prosedürlerden geçmesi gerektiğini anlattı. Özellikle tüzüğün ön plana çıkardığı kayıt, değerlendirme, izin ve kısıtlama gibi süreçleri katılımcılarla paylaşan Demirkan, sunumunda kayıt maliyetlerinden kozmetikteki tonaj eşiklerine kadar üyelerimize geniş perspektifte bir bilgi aktarımı gerçekleştirdi.

Toplantıda daha sonra KTSD’nin faaliyetleri, Strateji Toplantısı, Kozmetik Yürütme Kurulu, Temizlik ve Hijyenik Kâğıt Ürünleri Yürütme Kurulu ve İletişim Komitesi başlığı altında üyelerimizle paylaşıldı.

KTSD Strateji Toplantısı başlığı altında gerçekleştirilen sunumda, derneğimizin 2023 Vizyonuyla on yıllık hedeflerinin neler olduğu, bu hedeflere ulaşmak için hangi aksiyonları alacağı ve başarı kriterlerinin neler olacağı gibi bilgiler aktarılırken, Yürütme Kurulları da sektördeki yenilikleri, mevzuat değişikliklerini ve diğer faaliyetlerini katılımcılara aktardılar.

Son olarak İletişim Komitesi’nin faaliyetlerinin anlatıldığı toplantıda, Sabah Gazetesi’nin Reel Sektör Eki’nde Temizlik ve Hijyen konusu ele alınırken KTSD başkanı Ahmet Pura’nın “Tüketiciler Ambalaj Okur Yazarı Olmalı” başlıklı röportajının kullanılmasına ve 31 Ekim 2013 tarihinde Show TV Ana Haber’de Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta’nın açıklamalarına istinaden “Antibakteriyel Sabunlarda Kanser Tehlikesi” başlığıyla yayınlanan haberin son bölümünde KTSD olarak göndermiş olduğumuz açıklamanın yer almasına vurgu yapıldı. Bu örneklerle birlikte,  KTSD’nin medya ve kamuoyu nezdinde bir referans noktası olarak görülmesinin önemi dile getirildi.