Header
 
HaberGörsel

HaberGörsel

HaberGörsel

HaberGörsel

HaberGörsel

HaberGörsel

 
KTSD Üye Bilgilendirme Toplantısı
26 Mart 2014, Taksim Elite World Hotel

26 Mart 2014 tarihinde bu yıl ilki gerçekleştirilen KTSD Üye Bilgilendirme Toplantısı'nda Taksim Elite World Hotel’de bir araya gelen üyelerimiz,  bir önceki üye buluşmasından bu yana Derneğimiz tarafından gerçekleştirilen çeşitli çalışmalarla ilgili bilgi almanın  kozmetik, temizlik ve hijyenik kağıt sektörlerindeki son gelişmeleri değerlendirmenin yanı sıra, perakende ölçüm hizmetleri veren Nielsen Araştırma Şirketi’nin kozmetik, temizlik ve hijyenik kağıt ürünleri pazar değerlendirmesi konusunda bilgi edindi. Ayrıca üyelerimize, Derneğimiz çalışma grubu tarafından Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik ile ilgili detaylı bir bilgilendirme gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KTSD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, kozmetik, temizlik ve hijyenik kağıt sektörlerinin Türkiye ekonomisine kayda değer katkısı olduğunu söyleyerek, sektörün büyüklüğü, ihracat kapasitesi, perakende satış noktalarının sayısı gibi konularda bilgi verdi. Pura ayrıca, sektörün reklam verenler arasında birinci sırada yer aldığının da altını çizdi.

TOBB Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi Meclisi olarak TOBB tarafından gerçekleştirilen 2014 Ekonomi Şurası’na katıldıklarını kaydeden Ahmet Pura, Şura'da sektör tarafından dile getirilen 5 sorun ve 5 çözüm önerisi hakkında bilgi verdi. Pura, Ekonomi Şurası’nda sahte, taklit, kayıt dışı üretim ile mücadele ve koordinasyon konusundaki eksiklikler, yasal boşluklar, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ilaçların takip edilmesi amacıyla geliştirilen karekod uygulama sisteminin kozmetik ürünlere de uygulanabilmesi durumunda ortaya çıkabilecek olumsuzluklar gibi konulardaki sorunları dile getirdiklerini belirtti. Pura ayrıca, toplantıda sektöre karşı şüphe değil güven duyulması gerektiğinin ve sektörün tamamının kötü örnekler ile bir tutulmaması beklentisinin altının çizildiğini belirtti.

Konuşmasında daha sonra KTSD’nin kamu ilişkilerini geliştirmek amacıyla Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı'nınziyaret edildiğini aktaran Ahmet Pura, önümüzdeki günlerde de KTSD’nin kamu ilişkilerinde pro-aktif stratejilere ve ziyaretlere devam edileceği bilgisini verdi.

Son olarak, sektör menfaatlerinin önemli olduğunun bilincinde olan KTSD’nin Rekabet Hukuku her aşamada uygun davranmak adına çeşitli çalışmalar gerçekleştirildiğini vurgulayan Pura, Nisan ayı içerisinde üyelere yönelik yeni bir Rekabet Hukuku eğitimi gerçekleştirilmesinin planlandığını aktardı.

Pura, bu yıl KTSD’nin 25. Yılını kutlayacağını söyleyerek, 25. yıla özel olarak çeşitli etkinlikler planlandığını da dile getirdi ve üyelerin bu etkinliklere desteğinin önemini vurguladı.

Toplantıda daha sonra söz alan Nielsen temsilcisi Emrah Gülle, hızlı tüketim ürünleri sektörü ve kozmetik, temizlik ve hijyenik kağıt ürünlerinin payları ile ilgili verileri üyelerimiz ile paylaştı. Sunumunda perakende yapısı, hızlı tüketim ürünleri sektörünün büyüme hızı, satış oranları ve sektörün eğilimleri gibi konuları işleyen Gülle, daha sonra üyelerimizden gelen soruları cevaplandırdı.

Toplantının ilerleyen bölümünde KTSD’nin faaliyetleri,  Kozmetik Yürütme Kurulu, Temizlik ve Hijyenik Kâğıt Ürünleri Yürütme Kurulu başlığı altında üyelerimizle paylaşıldı.

KTSD Kozmetik Yürütme Kurulu başlığı altında, Serli Önlü Dülek tarafından gerçekleştirilen sunumda, derneğimize katılan yeni üyelerin olduğu aktarılırken aynı zamanda, Kozmetik Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik taslağı ve ekleri ile, 7 Haziran 2013 tarihinde yayımlanan Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmelikle ilgili hususlar da üyelerimiz ile paylaşıldı. Sunumda; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı, Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Başkan Yardımcılığı ve Cosmetics Europe ziyaretleri hakkında bilgi verilirken, kozmetik ürünlerin bildirimi ve ön incelemesi, kozmetik iyi imalat uygulamaları gibi konularda da üyelerimize bilgiler aktarıldı.

Temizlik ve Hijyenik Kağıt Yürütme Kurulu adına sunumu gerçekleştiren Yürütme Kurulu Başkanı Melike Özener, üyelerimize 12 Mart 2014 tarihli Biyosidal Ürünler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Biyosidal Ürünler İmalat Yerleri Hakkında Taslak Yönetmelik gibi konularda bilgiler verdi. KTSD’nin 19–22 Mart 2014 Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyosidal Kongresi’ne katıldığı bilgisini de üyelerimiz ile paylaşan Özener, daha sonra Temizlik ve Hijyenik Kâğıt Ürünleri Yürütme Kurulu’nun kısa ve uzun vadedeki önceliklerini sunumunda sıraladı.

Toplantıda son olarak, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğe (SEA) ilişkin bilgilendirme amacıyla oluşturulan çalışma grubu tarafından bir sunum yapıldı. Çalışma grubunda yer alan Serli Önlü Dülek, SEA konusunda genel bilgiler verirken, konunun üyeler açısından önemine dikkat çekti. Daha sonra, Burcu Ayvaz Diken sınıflandırma, Fatih Çelik etiketleme, Sibel Aksu Altun ambalajlama, Sevde Bekiroğlu sınıflandırma ve etiketleme envanterine bildirim, geçiş süreleri, uygulama takvimi gibi konularda üyelerimizi bilgilendirdi.

Kapanış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, KTSD’nin gerçekleştirdiği faaliyetlerden memnuniyetini dile getirdi ve Derneğin 25. yılının ve bu bağlamda gerçekleştirilecek etkinliklerin, sektörün mesajlarını iletebilmek adına büyük fırsatlar sunduğunu vurgulayarak toplantıyı sonlandırdı.