Header
 
HaberGörsel  
Başkan'ın Mesajı

Değerli KTSD Üyeleri,

21. yüzyılı işbirliklerinin ve bilgi paylaşımının çağı olarak tanımlayabiliriz. Büyük dünya savaşlarından ve tahrip gücü yüksek krizlerden sonra bireyler ve şirketler önlerindeki engelleri aşabilmek ve rekabet güçlerini artırabilmek için birbirleri ile işbirlikleri gerçekleştirmişler ve bilgi paylaşımında bulunmuşlardır.

Her ne kadar işbirliği kavramı yeni bir kavram olmasa da bugün sektörlerdeki stratejik ortaklıkların uluslararası iş sahasındaki mevcut etkinliği geçmişe göre çok daha yüksek bir seviyededir. Rekabetin gerek kapsam, gerekse nitelik olarak tüm serbest piyasa oyuncularını daha yüksek performans göstermeye zorlayan yüksek değişim hızı, şirketlerin piyasada tek başına faaliyet göstermesini zorlaştırmaktadır. Bu noktada meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları, hem tüketicilerin güvenilir ve en iyi performansı gösteren hizmet veya mala ulaşması yönünde çaba sarf ederken hem de şirketlerin değişen rekabet koşulları karşısında ve yasal değişim süreçlerinde birlik olmalarını sağlamaktadır.

Bu kapsamda, Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayicileri Derneği’nin 25 yıllık varlığının ve sektörel bilgi birikiminin oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Kozmetik, temizlik ve hijyenik kağıt sektörlerini bir araya getiren derneğimiz, 25 yıldır sektörlerimizin gündemini oluşturmakta, ulusal ve uluslararası paydaşlar ile iyi ilişkiler yürütmekte ve mevzuat hazırlanması süreçlerine anlamlı katkılar sunmaktadırlar.

Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayicileri Derneği, 21. yüzyılın değişen gerçeklerini de göz önüne alarak sektörel ve uluslararası işbirliklerinden aldığı güç ile topluma ve sektöre karşı sorumlu kurumsal yapı bilincini devam ettirecektir.

Dünyada ve Türkiye’de sektörümüze dair olan gelişmeleri ve faaliyetlerimizi siz üyelerimize aktarmak için hazırladığımız e-bültenimizde kozmetiklerde inovasyon ve performans konularına odaklanacak olan IFSCC Kongresi ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Uluslararası ölçekte düzenlenen bu gibi organizasyonların, dünyanın nereye doğru gittiğini görmek ve yeni eğilimleri zamanında kestirebilmek açısından önemli olduğu kanaatindeyim.

7 Mayıs 2014 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri, Marka Koruma Grubu ve Derneğimiz üyelerinin katılımıyla TOBB Türkiye Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi Meclisi Sektör Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı ile ilgili bilgileri bültenimizde bulabilirsiniz. Ayrıca bu yıl Derneğimizin 25.yılını kutluyor olmamız sebebiyle 6 Haziran 2014 tarihinde Derneğimizin ev sahipliğiyle Cosmetics Europe ve AISE başkanlarının katılımları ile bir basın buluşması gerçekleştirdiğimizi hatırlatmak isterim. İlgili bilgilere nereden ulaşabileceğinizi de bültenimizde paylaştık.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, yayınladığı Tıbbi Cihaz Satış Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’ne ilişkin sanayiden gelen soruları derleyerek bir cevap dokümanı yayınladı. Yönetmeliği ve sanayinin sorunlarını anlamak açısından önemli olan bu belgeyi de bültenimizde bulabilirsiniz.

Ayrıca bültenimizde, CLP Tüzüğü’nün KOBİ’ler tarafından tam olarak anlaşılması ve eksiksiz uygulanması için yürüttüğü çalışmalardan biri olan Kimyasalların Güvenli Kullanımı Kobi Çalıştayı ile ilgili bilgileri de bulabilirsiniz. 24 Eylül’de Avrupa Kimyasallar Ajansı, Biyosidal Paydaşlar günü düzenliyor. Ajansın Biyosidal Ürünler Tüzüğü ile ilgili paydaşları bir araya getireceği etkinlik ile ilgili bilgiler de bültenimizde yer alıyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, 2014 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nu yayınladı. Raporda denetimler ve sektörümüzün ana sorunlarından biri olan sahte ürünler ile ilgili bilgiler de paylaşıldı. Raporun tamamını ilginizi çeker düşüncesi ile bültenimize dâhil ettik.

Son olarak ise, bültenimizde kozmetik ürünlerle ilgili olarak “Hayvanlar üzerinde test edilmemiştir” ibareleri hakkında Cosmetics Europe ve Avrupa Komisyonu’nun belirttiği görüş ile ilgili metni okuyabilirsiniz.

Bir sonraki e-bültenimizde görüşmek üzere, tüm üyelerimize sağlıklı, huzurlu ve mutlu zamanlar diliyorum.

 

Ahmet Pura
KTSD Yönetim Kurulu Başkanı

 
 
HaberGörsel  
7 MAYIS 2014 TARİHİNDE TOBB TÜRKİYE KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SANAYİ MECLİSİ SEKTÖR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sektörümüz ve yetkili merciler arasında karşılıklı bilgi paylaşımı ve diyalog oluşturmak amacıyla TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen Sektör Bilgilendirme Toplantısı'na Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri, Marka Koruma Grubu ve Derneğimiz üyeleri katılmıştır. Toplantının ilk oturumunda Bakanlık yetkilileri tarafından ''Bakanlığın Bildirimler Konusundaki Uygulamaları – Sektöre İlişkin Değerlendirmeler'' ve ''Bakanlığın Piyasa Gözetimi ve Denetimi Konusundaki Uygulamaları – Önümüzdeki Döneme İlişkin Yapılması Planlanan Mevzuat Çalışmaları'' hakkında bilgiler paylaşılmıştır. Sektör sunumlarının yer aldığı ikinci oturumda Marka Koruma Grubu tarafından "Türkiye'de Marka Koruma'' başlıklı bir sunum gerçekleştirilmiştir. Sektörün diğer sunumları ise ''Bildirim ve PGD Sistemi – AB Yaklaşımı'' ve ''G&TB Düzenleme ve Denetimine Tabi Sektörümüz Ürünleri'' konularını kapsamıştır. İçinde bulunduğumuz Avrupa Birliği uygulamalarına uyumlaşma sürecinde, bu gibi bilgi paylaşımı toplantılarının önemi sektör ve Bakanlık yetkilileri tarafından vurgulanarak, karşılıklı memnuniyetler ifade edilmiştir.

 
 
HaberGörsel  
KTSD’nin 25.YILINDA BASINLA BULUŞMA

KTSD’nin 25.Yılı etkinlikleri kapsamında 6 Haziran 2014 tarihinde Shangri-La Bosphorus Otel’de, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Pura’nın ev sahipliği yaptığı bir basın buluşması gerçekleştirildi. Basın buluşmasına ayrıca KTSD’nin üyesi olduğu ve AB’nin Kişisel Bakım Ürünleri Derneği olan Cosmetics Europe’un o dönemki Başkanı Sn. Fabio Franchina ve yine AB’nin Uluslararası Sabun, Deterjan ve Bakım Ürünleri Derneği olan AISE’nin Başkanı Sn. Charles François Gaudefroy da katıldı. Basın buluşması hakkında daha detaylı bilgi almak için sizlere daha önceden iletmiş olduğumuz Bülten Özel-Haziran 2014 sayımızı inceleyebilirsiniz. Ayrıca, basın buluşması fotoğraflarına ve medya yansımalarına da sitemizin Basın Odası bölümünden ulaşabilirsiniz.

 
 
HaberGörsel  
BU YIL 28.’Sİ DÜZENLENECEK OLAN IFSCC KONGRESİ 27–30 EKİM 2014 TARİHLERİ ARASINDA PARİS’TE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Kozmetiklerde inovasyon ve performans bağlamında düzenlenecek olan IFSCC Kongresi bu yıl 27–30 Ekim tarihleri arasında Avrupa’da ikinci büyük kozmetik pazarına sahip Paris’te gerçekleştirilecek. Kozmetik bilimine odaklanacak kongrede uluslararası konuşmacılar, kozmetolojideki gelecek eğilimleri hakkında konuşacak.

Bu yıl “Kozmetiklerde inovasyon ve güzellik, iyilik için performans” teması ile gerçekleşecek olan kongrede düzenlenecek sergi, tüm katılımcılara kozmetik madde tedariklerindeki son gelişmelerin takibi ile ekipman ve değerlendirme yöntemlerindeki değişimler konusunda fikir sunacak. Avrupa'da kozmetik risk değerlendirmesinde alternatif yöntemler ve bugün ve gelecekte uygulanabilir alternatif kozmetik yöntemleri gibi atölye çalışmalarının olacağı kongrede “Mevzuat Uyumu” atölye çalışması başlığı altında, AB'de piyasaya sürülen kozmetik ürünler ile ilgili gereksinimler ve yasal sorumluluklar, AB Kozmetik Ürün Bilgi Dosyası, AB'deki kozmetik düzenlemeler ile Asya Ülkeleri ve ABD gibi büyük ülkelerdeki düzenlemeler arasındaki önemli farklılıklar gibi konular da konuşulacak. Kongre ile ilgili daha detaylı bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

 
 
HaberGörsel  
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU “TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ HAKKINDA SEKTÖRDEN GELEN SORULAR VE CEVAPLARI” İSİMLİ BİR DOKÜMAN YAYINLADI

15 Mayıs 2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nin içeriği, kapsamı ve uygulanmasına ilişkin sektörden gelen soruları tek bir çatı altında toplayan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, bu sorulara cevap niteliği taşıyan “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği Hakkında Sektörden Gelen Sorular ve Cevapları” isimli bir doküman yayınladı.

Yönetmelikle ilgili bir kılavuzun var olup olmadığı, reklam faaliyetleri ile ilgili yeni esaslar, izin prosedürleri ve tanıtım malzemeleri gibi konularda, sektörden gelen toplamda 49 soruyu cevaplandıran dokümanı buradan edinebilirsiniz.

 
 
HaberGörsel  
KİMYASALLARIN GÜVENLİ KULLANIMI KOBİ ÇALIŞTAYI 16 EYLÜL 2014 TARİHİNDE BRÜKSEL’DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Şirketlerin CLP Tüzüğü konusunda karşılaştığı zorlukları ele alacak olan çalıştay, CLP Tüzüğü (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması) tarafından ortaya konulan sınıflandırma, etiketleme ve karışımların paketlemesi konularındaki yeni kurallara uyma hususunda KOBİ’lere yardımcı olmayı amaçlıyor.

Sanayi kuruluşları, iş destek örgütleri, sendikalar ve tüketici derneklerinin yanı sıra karar vericileri ve CLP yardım masalarını da bir araya getirecek olan etkinlik, tüm paydaşları yeni tüzük ile ilgili konuların konuşulacağı çalıştaya ve tartışmalara katkıda bulunmaya davet ediyor.

Çalıştay, program çerçevesinde CLP Tüzüğü’nün zamanında uygulanmasının önündeki başlıca zorlukları tespit edecek. Ayrıca KOBİ’lerin ihtiyaçlarına özel pratik çözümlerin de tartışılacağı etkinlikte Avrupa'da kimyasalların güvenli kullanımının teşvik edilmesi gibi konular da konuşulacak.

Kimyasalların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması hakkında ortaya konan 1272/2008 Sayılı AB Tüzüğü ile bu konularda geçerli olan kurallarda pek çok değişikliğe gidildi. KOBİ'lerin bu konuda yeterli bilgi ve donanıma sahip oldukları konusunda kaygılar taşıyan AB Komisyonu, 1 Haziran 2015 tarihinden itibaren geçerli olacak hükümler hususunda bir dizi çalışmalar yürütmektedir. Ayrıntılı bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

 
 
HaberGörsel  
BİYOSİDAL PAYDAŞLAR GÜNÜ 24 EYLÜL 2014 TARİHİNDE HELSİNKİ’DE DÜZENLENECEK

Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA) tarafından düzenlenen ve Biyosidal Ürünler Tüzüğü (BPR) ile ilgili paydaşları bir araya getirmeyi planlayan etkinlik, konunun ilgili taraflarını tüzük ile ilgili olarak bilgilendirmeyi, şirketlere destek sağlamayı ve şirketlerin yükümlülüklerinin farkında olmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Gündem maddelerinde tüzük kapsamındaki ücretler, tüzüğün AB pazarına etkileri, yeni gözden geçirme programı, veri paylaşımı, birlik izninin fayda ve riskleri, ürün aileleri ve IT araçları olarak belirlenen toplantıda ulusal ticari birlikler, KOBİ’ler, büyük şirketler, alternatif tedarikçiler ve sivil toplum kuruluşları yer alacak. Toplantının tam programına buradan ulaşabilirsiniz.

 
 
HaberGörsel  
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU, 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORUNU YAYINLADI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30’uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükmü gereğince 2014 yılı bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan “2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu”nu kamuoyunun bilgisine sunmuştur.

Raporun “Ocak-Haziran 2014 döneminde yürütülen faaliyetler” başlığında yer alan bilgilere göre; kozmetik ürünlerin sektörel piyasa gözetimi ve denetimi programı kapsamında denetlenen ürünlerin 582 adedinin teknik düzenlemeye aykırı, 5.381 adedinin ise güvensiz olduğu tespit edilmiştir. 5.381 adet güvensiz ürünün 5.375 adedi sahte/kaçak kozmetik ürün olduğu görülmüştür.

Rapora göre; söz konusu güvensiz ürünlerin 5.088 adedi sahte/kaçak parfüm, 253 adedi sahte/kaçak tüy dökücü krem/sprey, 8 adedi sahte şampuan, 13 adedi sahte/kaçak krem, 1 adedi sahte/kaçak cilt maskesi, 2 adedi sahte/kaçak kil ürünü, 8 adedi ise sahte/kaçak karınca yağı ve türevi ürünler olup, teknik düzenlemeye aykırı ve güvensiz olarak tespit edilen ürünlere toplamda 621.148 TL idari para cezası işlemi uygulanmıştır.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

 
 
HaberGörsel  
AVRUPA KOMİSYONU, “HAYVANLAR ÜZERİNDE TEST EDİLMEMİŞTİR” İDDİASI KONUSUNDAKİ YASAĞI VURGULUYOR

Cosmetics Europe ve Avrupa Komisyonu, “Hayvanlar üzerinde test edilmemiştir” ifadesinin 1223/2009 sayılı AB Kozmetik Regülasyonu uyarınca geçersiz kılındığını doğruladı.

Avrupa Komisyonu’nda Politika Sorumlusu Roman Mokry: “Hayvanlar üzerinde test edilmemiştir gibi ifadeler aslında yasal uyum kriteri hükmüne tabi tutulur. Kozmetik Regülasyonu'na göre AB pazarında bulunan kozmetik ürünlerinin hayvanlar üzerinde test edilmemesi yasal bir gerekliliktir. Bu nedenle bu tür ifadeler yanıltıcıdır ve yapılmamaları gerekir” diye belirtti.

AB Kozmetik Regülasyonu'nun yönetim organı olan Avrupa Komisyonu (EC), üreticilerin ve marka sahiplerinin ürünlerin üzerinde pazarlama ifadeleri kullanırken uymaları gereken, “farklılık arz eden herhangi bir ulusal hükmü geçersiz kılan, zorunlu ve yasal bağlayıcılığı bulunan bir AB metni” şeklinde bir genel kriter sunmaktadır.

AB’de kozmetik ürünlerle ilgili ifadeler, eşzamanlı olarak tüketiciyi yanıltıcı uygulamalardan korumak ve adil rekabeti teşvik etmek amacıyla uygulanan birçok yatay ve sektöre özel kurallar dizisine tabidir.

Yönetmeliğin 20 (1) sayılı Maddesinde: “Kozmetik ürünlerin etiketlenmesinde, piyasaya sürülmesinde ve reklamının yapılmasında, bu ürünlerin sahip olmadıkları özellik veya işlevler bulundurduğunu ima edecek şekilde metinler, isimler, ticari markalar, resimler ve temsili veya diğer işaretler kullanılamaz” diye belirtilmektedir.

 
Bu e-posta size Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayicileri Derneği veritabanına kayıtlı olduğunuz için gönderilmiştir. İzniniz dışında gönderildiğini düşünüyorsanız lütfen bize mail atiniz.