Header
 
HaberGörsel  
Başkan’ın Mesajı

Değerli KTSD Üyeleri,

2013 yılının ikinci bülteniyle bir kez daha karşınızdayız.

İlk haberimiz, Derneğimizin Genel Kurul Toplantısı ile ilgili. Bültenimize, hepinize daha önceden duyurulmuş olan toplantımızı bir kez daha hatırlatarak başlıyoruz. Geçmiş dönem çalışmalarımızın ve geleceğe yönelik çalışma programlarımızın değerlendirileceği bu önemli toplantıda sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyacağız.

Gerek temizlik, gerek kozmetik sektörlerimizin hem ekonominin, hem de sürdürülebilir kalkınmanın aktif birer aktörü olduğunu daha önce de vurgulamıştım. Bu sayımızda sizlerle paylaştığımız bazı haberler, sürdürülebilirlik konusunun gündemimizde giderek daha fazla yer alacağını gösteriyor. Bireylerin daha sağlıklı ve daha mutlu hayatlar sürdürmelerine çok önemli katkılar sağlayan temizlik ve kozmetik sektörleri, global düzeyde de çoktan sürdürülebilir kalkınmanın lokomotifleri arasında yerini aldı.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de karar verici ve düzenleyici kurumlar ile sektörler arasındaki diyalog ve işbirliği süreçleri, tüketicilerin de aktif katılımıyla birlikte, daha sorunsuz bir geleceği şekillendirecek. Temizlik ve kozmetik sektörleri olarak, KTSD çatısı altında bu süreçte etkin bir rol oynayacağımıza inanıyorum.

Bir sonraki sayımızda yeni haber ve gelişmelerle buluşmak üzere…

Ahmet PURA
KTSD YK Başkanı

 
 
HaberGörsel  
KTSD Genel Kurulu

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 1 Mart 2013 Cuma günü KTSD Merkezi’nde yapılacak. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 8 Mart 2013 Cuma günü yine Dernek merkezimizde toplantı tekrar edilecek. Geçmiş dönem faaliyetlerinin değerlendirileceği ve yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’muzun seçileceği bu önemli toplantıya tüm üyelerimizi bekliyoruz.

 
 
HaberGörsel  
Kurumsal Sürdürülebilirlikte Son Akımlar

İş dünyasının önemli gündem maddelerinden biri olan ve sektörlerimizi yakından ilgilendiren “sürdürülebilirlik” alanında çok sayıda çalışma yapılıyor. Ernst&Young’ın GreenBiz Intelligence Panel işbirliği ile 2011 yılı sonunda yürüttüğü ve 2012 Mart ayında açıkladığı “Kurumsal Sürdürülebilirlikte Altı Önemli Trend” raporu, sürdürülebilirliğe üst düzey kurumsal yöneticilerin bakış açısını yansıtıyor ve bu alandaki değişen ve gelişen bakış açılarını ortaya koyuyor. Yıllık geliri 1 milyar Doların üzerinde olan 24 farklı sektörden yöneticilerle çevrimiçi olarak yürütülen araştırmanın ortaya koyduğu altı önemli akımlar şöyle:

  1. Sürdürülebilirlik raporlaması gelişiyor, ancak raporlama araçları hala gelişime açık.
  2. Finansal direktörlerin sürdürülebilirlik alanındaki rolü önem kazanıyor.
  3. Çalışanlar, sürdürülebilirlik programlarının ve raporlama süreçlerinin en önemli paydaşı olarak tanımlanıyor.
  4. Regülasyonlardaki belirsizliğe rağmen, sera gazı raporlaması önemini koruyor ve su alanına ilgi giderek artıyor.
  5. İş dünyasının kaynaklarının kısıtlılığı konusundaki farkındalık artıyor.
  6. Kurumsal yöneticiler, şirketlerinin sürdürülebilirlik performanslarına önem veriyor.

Raporun tümüne http://www.greenbiz.com/sites/default/files/1112-1315117_C3.7.2012.pdf bağlantısından  erişebilirsiniz.

 
 
HaberGörsel  
2013 UEBT Konferansı Kozmetik Sektöründe Biyolojik Çeşitliliğe Odaklanacak

Etik Bio Ticaret Birliği (UEBT) tarafından her yıl düzenlenen konferansın 2013 teması kozmetik sektörü ve biyolojik çeşitlilik olacak. Kozmetik sektöründeki yeni akımların  yanı sıra iyi uygulama örneklerinin de paylaşılacağı konferans bu yıl biyolojik çeşitliliğin kozmetik sektörüne yansımalarını ele alacak. Nisan ayında gerçekleşecek konferansta UEBT ve IPSOS, 2013 UEBT Biyolojik Çeşitlilik Barometresi araştırmasının sonuçlarını da açıklayacak.  Konferansta ayrıca, kozmetik sektörünü temsil eden şirketler kendi deneyimlerini paylaşacaklar. UEBT Başkanı Rik Kutsch Lojenga, konuyla ilgili olarak şunları söylüyor: “Araştırmayı başlattığımız 2009 yılından bu yana, tüketicilerin biyolojik çeşitlilik konusundaki farkındalıklarının arttığını gözlemliyoruz. Biyolojik çeşitlilik, kozmetik sektörü tarafından kullanılan çok sayıda doğal malzeme açısından da önem taşıyor. Türkiye’nin gül yağı ya da Afrika’nın shea bitkisi gibi çok sayıda örnek var. Günümüzde kozmetik sektörü, tedarik zinciri kanalıyla bu malzemelerin sürdürülebilirliğine katkıda bulunuyor.”

 
 
HaberGörsel  
Gelişmekte Olan Pazarlarda Erkek Bakım Ürünlerinin Payı Büyüyor

2013 yılı başında, danışmanlık ve araştırma şirketi Kline&Company tarafından yayınlanan “Erkek Bakım Ürünleri: Global Pazar Özeti” başlıklı rapor, erkek bakım ürünleri pazarının global düzeyde büyüme gösterdiğini, bu büyümenin de özellikle gelişmekte olan ülkelerde gözlemlendiğini ortaya koydu. Erkeklere yönelik bakım ürünleri pazarında Avrupa hala liderliğini koruyorsa da, Çin ve Hindistan gibi ülkelerde kaydedilen büyümeler dikkat çekiyor.
Kline& Company uzmanlarına göre, gelişmekte olan ülkelerde eskiden erkek bakım ürünlerine mesafeli yaklaşan tüketiciler, artık temel hijyen ve tıraş ürünlerinin yanı sıra, daha özel bakım ürünlerine de yöneliyorlar.

 
 
HaberGörsel  
“Temizlik Ürünleri Avrupa 2013” Konferansı Mart Ayında Prag’da Düzenlenecek

26-28 Mart 2013 tarihleri arasında Prag’da düzenlenecek olan “Temizlik Ürünleri Avrupa 2013” konferansı, Avrupa Birliği’nin 2020 vizyonu ışığında temizlik ürünleri sektöründeki gelişmeleri masaya yatıracak. Toplumsal, ekonomik ve çevresel konuları kapsayan AB 2020 vizyonu, temizlik ürünleri sektörünü de yakından ilgilendiriyor. Konferans, bu doğrultuda, kısıtlayıcı regülasyonları, değişen tüketici davranışlarını ve ekonomik güçlükleri irdeleyerek bunların üstesinden gelmenin yollarını tartışmaya açacak. Lider temizlik ürünleri şirketlerinden uzmanlar temizlik ürünleri sektörünün dış paydaşlarla nasıl ve hangi konularda işbirlikleri geliştirebileceğini tartışacaklar. Tartışmalar, dijital teknolojideki gelişmelerin tüketici eğitimi yönünde kullanımı ve tedarik zincirinde yenilikçi uygulamalar gibi başlıklarda yürütülecek.

 
 
HaberGörsel  
Avrupa Birliği Reach Sürecini Değerlendirdi

Avrupa Birliği Komisyonu’nun REACH süreci ile ilgili olarak Şubat ayı başında yaptığı değerlendirme, olumlu sonuçlar ortaya koydu. Söz konusu değerlendirme raporu REACH sürecinin ilk üç fazını ve ağırlıkla büyük şirketlerin performansını kapsıyor. Rapora göre, bundan sonraki fazlarda çok sayıda orta ve küçük boy işletmenin de sürece dâhil olması gerekiyor ve bu durumun uyum konusunda kimi sorunları da beraberinde getirebileceği düşünülüyor. Avrupa Kimya Sanayii Konseyi (CEFIC) Başkanı Hubert Mandery, REACH sürecinin başarısında ilgili sektörlerin işbirliği ve uyumunun önemli rol oynadığını kaydederek Avrupa Birliği Komisyonu’nun, sürece uyumun maliyetlerini de göz önünde bulundurması ve bunun yaratabileceği rekabet eşitsizliklerini değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

 
 
HaberGörsel  
Deodorantlar Ve Antı-Perspirantlar İle İlgili Son Haberler Tüketicileri Yanıltıcı Nitelikte

Geçtiğimiz günlerde ağırlıkla sosyal medya mecralarında yer alan bazı haberlerde, kimi genetik özelliklere sahip kişilerin deodorant kullanmasına gerek olmadığı öne sürülmüştü. Bu haberler, yakın zamanda yayınlanan ve apokrin bezlerindeki koku başlatıcı öğeleri deri yüzeyine taşıyan bir tür proteine sahip olmayan bireylerde koltuk altı kokusunun üretilmediğini iddia eden bir çalışmadan kaynaklanmaktadır. Ancak bu çalışma, söz konusu kişilerin, yoğunluğu daha az olmakla birlikte yine de çevredekiler tarafından hissedilebilecek ölçüde ter kokusu salgıladıklarını göz ardı etmektedir. Bahsedilen genetik özelliklere sahip tüketicilerin katıldığı başka araştırmalar, bu kişilerin kayda değer oranda ve günlük olarak deodorant kullandıklarını da ortaya koymuştur. Dahası, haberlere kaynaklık eden araştırmalar, hem deodorantlar ve anti-perspirant ürünler arasında bir ayrım yapmamakta, hem de kişilerin bu ürünleri ter kokusunu önlemenin yanı sıra hoş bir kokuya sahip olmak için de kullandıklarını görmezden gelmektedir.